Wiza na podstawie kursów języka polskiego

W związku z wejściem w życie nowych zmian w przepisach imigracyjnych, obecnie  Smart Vision School nie wystawia zaświadczeń o przyjęciu na kurs niezbędnych do złożenia wniosku o wizę.

 

Jaki rodzaj wizy wybrać?

WIZA KRÓTKOTERMINOWA SCHENGEN

Wydawana jest osobom, które planują pobyt na terytorium Polski lub państw Schengen łącznie (w czasie jednego lub kilku wyjazdów) do 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu, liczonego od daty wjazdu na terytorium państw członkowskich.

WIZA KRAJOWA

Wydawana jest osobom, które zamierzają przebywać na terytorium Polski łącznie (w czasie jednego wjazdu lub kilku) więcej niż 90 dni w ciągu roku od daty pierwszego wjazdu.

Wiza długoterminowa krajowa (D) upoważnia do przebywania:
– na terytorium Polski w okresie ważności, na jaki została wydana;
– oraz dodatkowo do poruszania się po terytorium pozostałych państw Schengen do 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu, liczonego od daty wjazdu na terytorium państw członkowskich.

Okres ważności wizy krajowej nie może przekroczyć 1 roku!

Procedura wizowa

1.Należy dokonać rejestracji w systemie internetowym na stronie https://secure2.e-konsulat.gov.pl i postępować zgodnie z zamieszczoną na stronie instrukcją.

Wniosek wizowy należy wypełnić literami łacińskimi, z wyjątkiem punktów, które zgodnie z wymogami systemu wypełniane są cyrylicą (nazwisko i imię należy wpisać zgodnie z zapisem  w paszporcie), wydrukować i własnoręcznie podpisać.

2. Złożyć komplet w wymaganych dokumentów:

Uwaga: Dokumenty należy złożyć wyłącznie w dniu i urzędzie konsularnym wybranym przez Państwa podczas rejestracji.

3. Uiścić opłatę za rozpatrzenie wniosku wizowego.

Opłatę wizową wnosi się w dniu składania dokumentów, na podstawie zlecenia opłaty wydanego w urzędzie konsularnym oraz na podstawie kserokopii paszportu ze stroną z danymi personalnymi.

4. We wskazanym terminie odebrać paszport wraz z decyzją wizową w urzędzie konsularnym, gdzie uprzednio złożono wniosek.

Opinie o nas Google maps