INFORMACJE WIZOWE

Polska jest popularna nie tylko wśród turystów, ale również wśród studentów z całego świata.

Jako szkoła wydajemy zaświadczenie o przyjęciu na kurs potrzebne do złożenia wniosku o wizę/kartę pobytu. Są tam informacje o wybranym kursie, jego terminach, poziomie, częstotliwości zajęć oraz o kwocie jaka została wpłacona w ramach kursu.

Niezbędne dokumenty będą wystawione po podpisaniu umowy i opłaceniu kursu.

Dokument ten zwykle pomaga w uzyskaniu wizy/ karty pobytu, nie daje jednak gwarancji, że każdy zapisujący się na kurs ją otrzyma. Nie wystawiamy zaproszeń.

Ponieważ przepisy imigracyjne często się zmieniają, prosimy pamiętać, że nie możemy wziąć na siebie odpowiedzialność za własne aplikacje wizowe naszych studentów.