Polityka Ochrony Prywatności i Plików Cookies

Informacje ogólne

Niniejsza Polityka prywatności i plików cookies, określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies oraz innych technologii opisach w niniejszym dokumencie w związku z korzystaniem przez Użytkownika ze Strony Internetowej.

 1. Administratorem danych osobowych jest SVcom Sp. z o.o., z siedzibą: Warszawa, 00-654, ul. Śniadeckich 21/7. NIP: 6252454778 REGON: 362444558  KRS:0000571535 (zwanym dalej Administratorem lub SVcom).
 2. SVcom jako Administrator zarządza dostępem do Strony Internetowej www.svschool.pl, (zwanymi „Stroną”) oraz treściami znajdującymi się na Stronie.
 3. Użytkownik – każda osoba, który przegląda zawartość Strony.
 4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Zasady podstawowe dotyczące danych osobowych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika który odwiedził Stronę lub skontaktował się z SVcom za pomocą formularzy kontaktowych dostępnych na Stronie, e-mailem, drogą telefoniczną, lub sms. 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest dobrowolna, konkretna, świadoma i jednoznaczna zgoda Użytkownika.
 2. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest kontaktowanie się z Użytkownikiem w celu przesyłania targetowanych informacji w obszarze:

✓ kursów języka polskiego oraz innych szkoleń mogących rozwijać wiedzę Użytkownika,

✓ organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których Użytkownik może wziąć udział,

✓ wydarzeń organizowanych lub polecanych przez SVcom.

 1. Celem przetwarzania danych jest także:

✓ przeprowadzenie rezerwacji miejsca na szkoleniu,

✓ zawarcie umowy realizacji szkolenia,

✓ dostarczenie niezbędnych materiałów i dostępów,

✓ wystawienie certyfikatów, dyplomów lub zaświadczeń,

✓ umożliwienie kontaktu z innymi uczestnikami szkolenia po jego zakończeniu,

✓ badanie jakości szkolenia po jego zakończeniu poprzez ankietę szkoleniową,

✓ umożliwienie realizacji egzaminów w naszym centrum egzaminacyjnym,

✓ windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,

✓ poprawianie wydajności i jakości usług,

✓ w celach analitycznych, statystycznych i marketingowych,

✓ prawidłowego funkcjonowania, konfiguracji i bezpieczeństwa Strony,

✓ monitorowania stanu sesji,

✓ wyświetlania spersonalizowanych reklam.

 1. W celu realizacji usług dostarczanych przez SVcom konieczne jest podanie odpowiednio następujących danych osobowych:

✓ zapisu na kurs lub wydarzenie dodatkowe oraz zawarcie umowy szkoleniowej: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz poziom znajomości języka polskiego. Podanie innych danych jest dobrowolne.

✓ wystawienia faktury: imię i nazwisko, dane pracodawcy lub inne dane wymagane przez Klienta.

✓ realizacji „Programu rocznego”: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, nr paszportu i termin jego ważności,

 1. Administrator informuje, że każdy Użytkownik, który przekazał swoje dane osobowe ma prawo do dostępu do danych, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.
 2. W celu realizacji swoich praw Użytkownik powinien skierować odpowiednie żądanie na adres: info@svschool.pl
 3. Dane osobowe przechowywane dla celów przesyłania informacji handlowych oraz marketingu bezpośredniego będą przechowywane i przetwarzane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na ich. Niezwłocznie po takim sprzeciwie zaprzestaniemy ich przetwarzania w takim zakresie.
 4. Administrator nie przekazuje danych osobowych podmiotom trzecim. Administrator informuje jednak, iż zleca obsługę techniczną Strony podmiotom zewnętrznym oraz korzysta z serwisu Freshmail.

Zasady przetwarzania danych poprzez Automatyczne Technologie Zbierania Danych

 1. Dane osobowe Użytkownika odwiedzającego Stronę są automatycznie przetwarzane przez Google Analytics. Są to dane wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie, takie jak: adres IP, lokalizacja, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego oraz rodzaj urządzenia i sposób komunikacji z Administratorem. Informacje te są wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją Strony oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych w celu lepszego dopasowania oferty.
 2. Strona używa standardowych „cookies” w celu dostarczania usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań. Oznacza to, że Strona zbiera takie dane jak: data i czas wizyty w Witrynie oraz odwiedzane strony. Wyłączenie „cookies” w przeglądarce przeważnie nie uniemożliwia korzystania z naszych usług, ale może spowodować utrudnienia. Administrator nie sprzedaje ani nie udostępnia „cookies” podmiotom zewnętrznym.
 3. Przeglądanie Strony bez nawiązywania kontaktu nie łączy się z podawaniem danych osobowych.
 4. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona internetowa. Każde takie zapytanie jest zapisywane w logach serwera. Logi obejmują m.in.: adres IP Użytkownika, datę i czas logowania do serwera, informacje o używanej przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.
 5. Dane zapisane w logach serwera nie są łączone w żaden sposób z konkretnymi podmiotami korzystającymi ze Strony internetowej i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera służą do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do używania odpowiedników plików „cookies”, takich jak piksel witryn społecznościowych. Piksele umożliwiają witrynom społecznościowym śledzenie użytkowników na zewnętrznych stronach internetowych w celu dostosowania komunikatów reklamowych wyświetlanych użytkownikom odwiedzającym tę witrynę społecznościową. Firma zastrzega sobie prawo do używania tych pikseli zgodnie z polityką różnych serwisów społecznościowych.

Linki odsyłające do innych stron internetowych.

Na stronie SVcom znajdują się linki do podmiotów trzecich. Podmioty trzecie mogą używać swoich plików „cookies”. Administrator nie odpowiada za Politykę Ochrony Prywatności stosowaną przez właścicieli lub administratorów serwisów, do których przekierowują te linki. Zachęcamy do zapoznania się z treściami oświadczeń o ochronie prywatności umieszczonych na stronach gromadzących dane osobowe.

Dane przesyłane spoza granic Polski

SVcom prowadzi swoja działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i podlega prawu polskiemu także w zakresie Polityki Ochrony Prywatności. Jeśli przesyłane informacje zawierające dane osobowe, pochodzą z miejsc podlegających innym prawom, Użytkownik przesyłając swoje dane wyraża zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

Polityka E-mail

 1. Polityka Prywatności SVcom zawiera zobowiązanie do poufności przekazanych nam treści i adresów e-mail. W związku z powyższym SVcom nie ujawnia, nie sprzedaje, ani nie wypożycza swojej bazy danych osobom trzecim. Wyjątek stanowią przypadki opisane w sekcji ‘Zasady ujawnienie Informacji’.
 2. E-maile wysyłane do osób zarejestrowanych w bazie SVcom jasno informują kto je wysłał. Odpisując zwrotnie na maila można zawrzeć prośbę o wypisanie z bazy danych.

Zasady ujawniania informacji

 1. Administrator może ujawnić dane osobowe stronom trzecim, które świadczą SVcom usługi informatyczne i marketingowe.
 2. Administrator może ujawnić informacje firmie prawniczej lub agencji windykacyjnej, jeśli jest to konieczne w celu wyegzekwowania warunków świadczenia usług lub wynikających z jakiejkolwiek innej umowy między osobą a SVcom.
 3. Administrator może ujawnić informacje organom sądowym lub ścigania lub innym państwowym organom na mocy ich wiążących decyzji lub orzeczeń.

Pozostałe informacje

 1. Bezpieczeństwo danych przekazanych do SVcom jest dla nas priorytetowe. Dlatego Administrator stosuje ogólnie stosowane środki zabezpieczające przed nieuprawnionym dostępem, modyfikacją, wykorzystaniem, czy usunięciem tych danych z bazy danych. Jednak każda osoba przekazująca swoje dane do SVcom musi być świadoma, że nie ma 100% zabezpieczeń, dlatego też Administrator nie gwarantuje całkowitego bezpieczeństwa.
 2. Email nie jest bezpiecznym medium do przekazywania danych, choć niejednokrotnie jedynym możliwym. Należy jednak pamiętać, że wrażliwe dane np. zawierające informacje o danych karty kredytowej nigdy nie powinny być podawane w mailu.
 3. SVcom może używać programów komputerowych z powodów bezpieczeństwa, do identyfikowania zagrożeń, lub nieuprawnionych wejść.
 4. W razie zaistnienia jakichkolwiek zmian w stosunku do niniejszej Polityki Ochrony Prywatności, zostaną one natychmiast udostępnione na Stronie SVcom.
 5. Wszelkie pytania lub uwagi dotyczące Polityki prywatności i plików cookies prosimy kierować na adres: info@svschool.pl