Polityka Ochrony Prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa sposób, w jaki Smart Vision School Sp. z o.o. wykorzystuje dane osobowe zbierane podczas odwiedzania strony internetowej oraz stron prowadzonych przez Szkołę na portalach społecznościowych, a także podczas korzystania z usług Szkoły.

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić prywatność osób korzystających z naszych serwisów i aplikacji, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

1.Administrator danych osobowych.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Smart Vision School Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Koszykowa 10/4.  NIP: 6252454778 (zwanym dalej Administratorem lub Szkołą).

W kwestiach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych możesz skontaktować się bezpośrednio z Administratorem, wysyłając tradycyjną korespondencję na adres: 00-564, Warszawa, ul. Koszykowa 10 lok.4 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: biuro@svschool.pl.

 1. Cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe to informacje, które samodzielnie lub w powiązaniu z innymi informacjami pozwalają ustalić Twoją tożsamość (tj. imię i nazwisko, adres email, adres, ale też określone dane dotyczące Twojej aktywności online).

Przetwarzamy Twoje dane osobowe przede wszystkim w celu świadczenia usług, tj. kursów językowych, w celu organizacji i przeprowadzenia konkursów oraz w celach marketingowych. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe, w odniesieniu do konkretnego celu przetwarzania danych.

1) Usługi niewymagające logowania, założenie konta i uwierzytelnianie, usługi dla użytkowników zalogowanych.

Przetwarzamy dane osobowe w celu świadczenia usług niewymagających zalogowania, w celu umożliwienia założenia konta i uwierzytelniania w nim, w celu świadczenia usług dla użytkowników zalogowanych. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zgodnie z regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

2) Zapisy na kursy, zakupy i płatności.

Przetwarzamy dane osobowe w celu przeprowadzenia testu, rezerwacji oraz zapisu na kurs językowy. Przetwarzamy Twoje dane także w celu zawarcia i zrealizowania umów na zakupu naszych produktów i usług (w szczególności kursów językowych i produktów e-learningowych), w tym obsługi płatności. Podstawą przetwarzania jest podjęcie działań przed zawarciem umowy, wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz realizacja obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

3) Korzystanie z formularza kontaktowego.

 Jeśli korzystasz z formularza kontaktowego w celu zadania nam jakiegoś pytania, informacje ujawnione przez Ciebie w tym formularzu, w tym Twoje dane kontaktowe, są wykorzystywane do przetworzenia zapytania. (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4) Korespondencja.

Twoje dane osobowe przetwarzamy również korespondując z Tobą w drodze wiadomości e-mail, jak również przy wykorzystaniu poczty tradycyjnej. W tym celu przetwarzamy dane w wielu różnych kontekstach w zależności od treści korespondencji. W większości przetwarzanie danych ma na celu wykonanie umów, realizację obowiązków prawnych, czy odpowiedź na zadane pytanie (art. 6 ust. 1 lit b,c,f RODO)

5) Marketing, przekazywanie informacji o promocjach, produktach lub usługach Szkoły za pomocą wiadomości email lub sms.

Przetwarzamy Twoje dane w celu dostarczenia Ci informacji o ciekawych promocjach, produktach lub usługach Szkoły za pomocą wiadomości email lub sms – zgodnie z Twoim wyborem. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Twojej dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

6) Przetwarzanie danych na platformach społecznościowych.

Twoje dane będą przetwarzane w celu administrowania i zarządzania stroną i grupami na platformach społecznościowych (Facebook, Instagram), komunikacji z Tobą, kierowania do Ciebie treści marketingowych w oparciu o uzasadniony interes Administratora. Dane te będą przetwarzane wyłącznie wtedy gdy zdecydujesz się na polubienie strony/wybranie opcji Obserwuj/ dołączenie do Grupy lub w inny sposób zostawisz swoje dane na platformie zarządzanej przeze mnie, np. w formie umieszczenia wpisu lub komentarza.

Dane będą przetwarzane przez okres istnienia strony/grupy lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu co może nastąpić poprzez odkliknięcie opcji „Lubię to” „Obserwuj”, usunięcie komentarza/wpisu lub w inny sposób przewidziany w ramach platformy/strony lub poprzez skontaktowanie się ze szkołą w sposób wskazany w punkcie 1.

Informujemy, że zasady odnoszące się do strony/Fanpage/Grupy ustala Administrator, natomiast zasady korzystania z portalu społecznościowego, na którym umieszczona jest strona/ Fanpage/Grupa ustala podmiot zarządzający tymi portalami.

7) Reklama internetowa.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu wyświetlania Ci reklam dotyczących Szkoły na naszej stronie oraz na innych stronach w Internecie. Reklamy te mogą być niezwiązane z Twoimi preferencjami albo dopasowane do Twoich preferencji i zainteresowań (np. na podstawie danych dotyczących Twojej aktywności na naszej stronie). Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym celu jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W przypadku wyrażenia zgody partnerzy mogą także udostępniać te dane innym podmiotom zajmującym się wyświetlaniem lub zlecaniem reklam. Dane osobowe w tym celu są przetwarzane na podstawie Twojej dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

8) Prowadzenie statystyk, analiza ruchu na stronach, udoskonalenie usług, poprawa komfortu korzystania oraz zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego.

W tych celach przetwarzamy Twoje dane osobowe obejmujące w szczególności adres IP, informacje dotyczące systemu operacyjnego, przeglądarki, preferencje językowe, unikalnego ID oraz ID urządzenia, a także informacje dotyczące Twojej aktywności w serwisach. Podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

9) Ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń.

W przypadku zaistnienia nieporozumień i konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego możemy przetwarzać Twoje dane osobowe dotyczące korzystania z naszych stron, innych usług, dane dotyczące sprzedaży oraz inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

10) Rekrutacja.

Twoje dane osobowe zawarte w przesłanym zgłoszeniu rekrutacyjnym oraz podane przez Ciebie w trakcie procesu rekrutacji będą przetwarzane przez Szkołę. Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych przepisach prawa (według wymogów ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) lub ze względu na ich niezbędność do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Jeśli docelową formą zatrudnienia ma być umowa cywilnoprawna, administrator przetwarza Twoje dane, takie jak dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i historia zatrudnienia, data podjęcia pracy, wynagrodzenie ze względu na ich niezbędność do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy. Podanie tych danych jest niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek) będą przetwarzane na podstawie Twojej dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), którą wyraziłaś/eś wysyłając swoje zgłoszenie rekrutacyjne. Podczas procesu rekrutacyjnego kandydaci są proszeni o nie przekazywanie danych wrażliwych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, w tym danych o stanie zdrowia. Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną i uznasz, że podanie danych dot. zdrowia jest istotne dla procesu rekrutacyjnego, administrator będzie przetwarzać te dane w oparciu o przepisy prawa. W pozostałych sytuacjach, jeżeli decydujesz się przekazać dane wrażliwe w trakcie procesu rekrutacyjnego, np. ze względu na Twoją szczególną sytuację, pamiętaj, że administrator będzie mógł przetwarzać jedynie, gdy udzielisz wyraźnej zgody na przetwarzanie przez niego takich danych wrażliwych. Pamiętaj też, że przekazywanie tego typu danych, w tym danych o stanie zdrowia jest dobrowolne.

Twoje dane będą przetwarzane w następujących celach:

– rekrutacji na stanowisko, którego dotyczy Twoje zgłoszenie:

o jeżeli formą zatrudnienia ma być umowa o pracę: na podstawie przepisów prawa pracy, niezbędności do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy, prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na weryfikacji na portalach zawodowo-biznesowych t.j. Linkedin oraz w przypadku konieczności powtórzenia rekrutacji lub na podstawie Twojej zgody w przypadku przekazania dodatkowych danych; przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata, a następnie, na wypadek, gdy konieczne okaże się powtórzenie tej rekrutacji; Twoje dane nie będą przetwarzane w tych celach dłużej niż przez 4 miesiące od otrzymania Twojego zgłoszenia do konkretnej rekrutacji;

o jeżeli współpraca ma być prowadzona podstawie na umowy cywilnoprawnej: na podstawie Twojej zgody, niezbędności do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy, prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na weryfikacji na portalach zawodowo biznesowych tj. Linkedin oraz w przypadku konieczności powtórzenia rekrutacji przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji wyłonienia kandydata, a następnie, na wypadek, gdy konieczne okaże się powtórzenie tej rekrutacji. Twoje dane nie będą przetwarzane w tych celach dłużej niż przez 4 miesiące od otrzymania Twojego zgłoszenia do konkretnej rekrutacji; rekrutacji na stanowiska odpowiadające Twoim kwalifikacjom przez okres 2 lat od wyrażenia przez Ciebie zgody; w przypadku ewentualnych nieporozumień miedzy Tobą, a administratorem, w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, zasadniczo przez okres 2 lat od zakończenia rekrutacji, a dłużej, jeśli wynika to z przepisów prawa.

11) Kontrahenci, przedstawiciele i pracownicy kontrahentów.

Jeżeli jesteś naszym kontrahentem, jego przedstawicielem lub pracownikiem Twoje dane przetwarzany w celu prowadzenia współpracy, zawarcia, wykonania i rozliczenia umowy, którą kontrahent jest stroną, a także w celach marketingowych i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami. Podstawą przetwarzania danych jest realizacja naszych obowiązków prawnych oraz nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. c oraz f RODO). W odniesieniu do danych osobowych kontrahentów podstawą przetwarzania jest także podjęcie działań przed zawarciem umowy oraz jej wykonanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 1. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Przekazujemy Twoje dane innym podmiotom tylko wtedy gdy jest to niezbędne do np. realizacji umowy z Tobą lub realizacji innego celu przetwarzania. W razie potrzeby, przekazujemy Twoje dane osobowe następującym odbiorcom:

– dostawcy narzędzi do analizy ruchu w serwisach i aplikacjach

– portale społecznościowe

– dostawcy narzędzi do zindywidualizowanych kampanii marketingowych

– dostawcy hostingu i utrzymania serwisów oraz aplikacji

–  dostawcy usług teleinformatycznych oraz usług w zakresie wsparcia i bezpieczeństwa IT

– agencje marketingowe

– biura rachunkowe i księgowe

–  podmioty zajmujące się windykacją należności

– operatorzy sieci reklamowych dostarczający narzędzia do zindywidualizowanych kampanii remarketingowych

– operatorzy pocztowym, firmy kurierskie

Udostępniamy Twoje dane gdy taki obowiązek wynika z przepisów obowiązującego prawa, w szczególności na żądanie prokuratury, Policji oraz innych organów państwowych.

 1. Przekazywanie danych

Zasadniczo podmioty, którym przekazujemy dane osobowe mają siedzibę w państwie znajdującym się w Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) lub państwie uznanym za zapewniający adekwatny poziom ochrony danych osobowych. Niektóre z podmiotów, którym przekazujemy dane mają siedziby w krajach znajdujących się poza EOG. Dokładamy należytych starań, aby przekazywanie danych było zgodne z prawem i wdrożone zostały odpowiednie zabezpieczenia. Obejmuje to w szczególności stosowanie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

 1. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe jedynie przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie dłużej jednak niż:

 • w przypadku przetwarzania danych w celu realizacji umowy – do wykonania umowy, a następnie przez okres przedawnienie roszczeń wynikających z umowy, który zazwyczaj wynosi 3 lub 6 lat, lecz w szczególnych przypadkach przewidzianych prawem może być dłuższy.
 • w celu realizacji obowiązków podatkowych i rachunkowych – przez okres wymagany przez te przepisy.
 • w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody – do czasu jej cofnięcia
 • w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu – do czasu uznania przez nas zgłoszonego sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych za skuteczny.
 • w odniesieniu do zapytań, skarg lub wniosków niezwiązanych z realizacją umowy – Twoje dane będziemy przetwarzać przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie lub w celu podjęcia innych działań w związku z otrzymaną od Ciebie wiadomością, nie dłużej jednak niż 2 lata.
 • dochodzenie roszczeń – przez okres przedawnienie roszczeń, który zazwyczaj wynosi 3 lub 6 lat, lecz w szczególnych przypadkach przewidzianych prawem może być dłuższy.
 1. Prawo związane z przetwarzaniem danych 

W związku z przetwarzaniem przez Szkołę  Twoich danych, masz prawo do:

 • dostępu do danych,
 • sprostowania danych,
 • usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
 • ograniczenia przetwarzania danych,
 • wycofania udzielonej zgody, w dowolnym momencie,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • przeniesienia danych,

Wszelkie żądania oraz wszelkie inne pytania związane z przetwarzaniem danych, prosimy przesyłać w sposób wskazany w punkcie 1.

Wycofanie przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonaną do czasu wycofania zgody.

Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru (w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 1. Obowiązek podania danych

Podanie przez Ciebie danych osobowych dla wszystkich opisanych w niniejszej polityce czynności jest dobrowolne. Brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości ich wykorzystania w celu wskazanym w polityce.

 1. Pliki cookies

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony i przeznaczone są do różnych celów. Pliki cookies stosowane przez Szkołę służą do celów statystycznych i marketingowych.

Stosujemy dwa rodzaje plików cookies:

a) sesyjne – są plikami tymczasowymi i usuwane są z urządzenia użytkownika po zakończeniu sesji przeglądarki lub opuszczeniu strony internetowej,

b) stałe – są plikami, które przechowywane są przez określony w nich czas lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Pliki cookies zapisują się na Twoim urządzeniu końcowym w sposób zgodny z preferencjami, jakie są ustawione w przeglądarce internetowej, przy pomocy, której korzystasz z naszej strony. Jeśli aktualne ustawienia cookies nie są zgodne z Twoimi preferencjami, informujemy, że w dowolnym momencie możesz zmienić swoje ustawienia w przeglądarce internetowej. Informacje jak to zrobić w łatwy sposób znajdziesz w internecie.

Części z plików cookies jakie umieszczamy na Twoim urządzeniu końcowym, wiąże się z korzystaniem z usług podmiotów zewnętrznych. Pliki te mogą być wykorzystywane przez podmioty, tj. Google Inc. czy Facebook Inc. w celach marketingowych. Podmioty posiadają certyfikat przyznany w ramach programu Privacy Shield, zapewniający bezpieczne przekazywanie informacji do USA.

 1. Data obowiązywania. Aktualizacje Polityki prywatności.

Polityka prywatności obowiązuje od dnia 01.02.2021 roku. Niniejsza Polityka prywatności może być okresowo aktualizowana.