Intensywne kursy języka polskiego

User Avatar
800.00 zł
Intensive

INTENSYWNE KURSY JĘZYKA POLSKIEGO


Intensywne kursy języka polskiego przeznaczone są dla osób, które chcą osiągnąć efekty w jak najkrótszym czasie.  Intensywne kursy pozwalają szybko opanować podstawy języka albo pogłębić już zdobytą wiedzę. Kursy przeprowadzamy na wszystkich poziomach zaawansowania.

Szybki efekt GWARANTOWANY!

 • • Kurs prowadzony jest metodą komunikatywną, która główny nacisk kładzie na kształcenie umiejętności mówienia.
 • • Wszystkie lekcje, odbywają się wyłącznie po polsku.
 • • Dbamy o poprawną wymowę, staranność językową  i używanie odpowiednich struktur gramatycznych.
 • • Korzystamy ze sprawdzonych podręczników, dodatkowo uzupełniamy materiały podręcznikowe własnymi, ciekawymi materiałami.

Intensywne kursy języka polskiego

Terminy:

Dates/ДатыLevel/УровеньClasses/ЗанятияCity/Город
26.04 - 31.05A1Mon, Wed, Fri / Пн, Ср, Пт 12.30-14.45Warszawa
28.04 - 28.05A1.2Mon, Wed, Fri / Пн, Ср, Пт 10.00 -12.15Warszawa
10.05-11.06A1 Mon, Wed, Fri / Пн, Ср, Пт 10.00 -12.15Warszawa
10.05-11.06B2.1 Mon, Wed, Fri / Пн, Ср, Пт 12.30-14.45Warszawa
10.05-11.06B1.1Mon, Wed, Fri / Пн, Ср, Пт 12.30-14.45Warszawa
14.06 - 16.07A1 / A2 / B1 / B2Mon, Wed, Fri / Пн, Ср, Пт 10.00 / 12.30Warszawa/ Wrocław/Kraków

Dni wolne od zajęć:
11.11 – 12.11.2020 – Święto Niepodległości
23.12.2020 – 06.01.2021 – Święta Bożego Narodzenia
31.03 – 06.04.2021 – Wielkanoc
01.05 – 09.05.2021 – Długi Weekend Majowy

Czas trwania:  5 tygodni / 45 godzin / 15 spotkań

Częstotliwość:  3 razy w tygodniu x  3 lekcje  ( 135min)

Zajęcia: Poniedziałek  / Środa / piątek  10.00 / 12.30 /15.00/ 17.30

Ilość uczniów w grupie:  4-7 osób

W cenie kursu oferujemy:

– określoną liczbę godzin lekcyjnych z wykwalifikowanym i doświadczonym lektorem
– podręcznik, materiały dydaktyczne opracowane przez naszych lektorów
– test końcowy
– Zaświadczenie o uczestnictwie w kursie języka polskiego.

W trakcie kursu studenci opanują 3 podpoziomy znajomości języka polskiego.

Informacje o poziomach i programie można znaleźć tutaj.
Test kwalifikacyjny jest dostępny na naszej stronie internetowej: TEST.

Metody nauczania:

W trakcie kursu szczególny nacisk kładziemy na doskonalenie umiejętności komunikacyjnych. Od pierwszych lekcji uczymy wyłącznie po polsku. Zanurzamy Cię w języku, byś szybko przełamał barierę językową!

Podczas kursu będziemy ćwiczyć ws zystkie sprawności językowe – pisanie, czytanie, słuchanie, zagadnienia gramatyczne.

PŁATNOŚCI: 

Koszt kursu: 800 PLN

Opłata rejestracyjna: 100 PLN

Należność za kurs uiszcza się z góry. Istnieje również możliwość rozłożenia płatności na raty.

a) przedpłatą za cały kurs : wpłata (100% wartości kursu) dokonuje się najpóźniej w ciągu 7 dni od zapisu na kurs.

b) 2 raty:
Pierwszą ratę za kurs (50% wartości kursu) należy wpłacić do 7 dni roboczych po otrzymaniu potwierdzenia zgłoszenia;
drugą część płatności (50% wartości kursu) – w pierwszym dniu kursu.

W przypadku osób, które dołączają do grup podczas roku szkolnego, stosuje się indywidualny system obliczania opłaty za kurs.

Ostateczna rezerwacja miejsca w grupie odbywa się po dokonaniu płatności.

Płatności można dokonać przelewem na konto:
Dane dla płatności bezpośrednich zlecanych w Polsce:
Właściciel rachunku: SVCOM Sp.z o.o.
Nazwa banku: Bank Millennium S.A.
ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa
Nr konta (PLN): 14 1160 2202 0000 0003 4102 2288
Nr konta (EUR): 26 1160 2202 0000 0003 4990 7563
Nr konta (USD): 63 1160 2202 0000 0003 4990 7770

Dane dla płatności zlecanych z zagranicy:
Właściciel rachunku: SVCOM Sp.z o.o.
Nazwa banku: Bank Millennium S.A.
ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa
SWIFT: BIGBPLPW
IBAN (PLN): PL 14 1160 2202 0000 0003 4102 2288
IBAN (EUR): PL 26 1160 2202 0000 0003 4990 7563
IBAN (USD): PL 63 1160 2202 0000 0003 4990 7770

Słuchacz ponosi wszystkie opłaty bankowe.

COVID – 19
Z uwagi na zagrożenie COVID – 19, wszystkie zajęcia odbywają się w małych grupach z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego.
W przypadku zarządzenia władz RP o obligatoryjnym zamknięciu szkół, zajęcia kursu zostaną zrealizowane online w dogodnym dla studentów terminie.

CERTYFIKAT:
Każdy nasz uczeń może na koniec kursu zdać test z języka polskiego (zagadnień, których był uczony na lekcjach) i otrzymać Certyfikat ukończenia kursu.

LEKTORZY:
Wykwalifikowana i doświadczona kadra polonistów gwarantuje najwyższą jakość nauczania. Nasi lektorzy są absolwentami filologii polskiej ze specjalizacją nauczania języka polskiego jako obcego, mają długoletnie doświadczenie w nauczaniu obcokrajowców.

LOKALIZACJA:
Centrum Językowe SVschool znajduje się w ścisłym centrum, w miejscu świetnie skomunikowanym z najważniejszymi punktami miasta.

 ZASADY ORGANIZACYJNE

• Dokonanie zapisu na kurs następuje po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego (on-line lub  w sekretariacie Szkoły) i wniesieniu opłaty za kurs.

• Grupy są tworzone z uwzględnieniem doświadczeń językowych, wieku i indywidualnych potrzeb uczestników. Warunkiem określenia stopnia zaawansowania Kursanta jest napisanie testu i odbycie rozmowy kwalifikacyjnej z Lektorem (z wyjątkiem Kursantów zaczynających naukę od podstaw).

• W przypadku gdy grupa liczy 3-5 osób, liczba godzin kursu ulega zmniejszeniu  (2 lekcje dziennie zamiast 3).

• Szkoła zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany Lektorów w czasie trwania kursu z ważnych powodów organizacyjnych.

• Kurs kończy się testem sprawdzającym postępy w nauce języka polskiego z zakresu programu kursu. Pozytywny wynik testu kwalifikuje do uczestnictwa w kursie o wyższym stopniu zaawansowania.

• Osobom, które nie zaliczyły kursu Szkoła nie wystawia certyfikatu ukończenia kursu – na prośbę Kursanta szkoła może wystawić natomiast zaświadczenie o uczestnictwie w kursie.

• Szkoła nie zwraca pieniędzy za nieobecności na zajęciach.

• Student ma prawo do odstąpienia od umowy z zachowaniem terminu wypowiedzenia. Student powinien poinformować o tym fakcie Szkołę. Okres wypowiedzenia wynosi 30 ( trzydzieści) dni.

• Rezygnacja z kursu musi być dostarczona w formie pisemnej do sekretariatu szkoły. Nieobecność uczestnika kursu nie jest brana szkołą pod uwagę i nie zwalnia studenta od płatności.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem szkoły SVschool.

Więcej informacji: zadzwoń do nas – tel.  733 933 787, lub napisz -contact@svschool.pl

Course Features

 • Lectures 0
 • Quizzes 0
 • Duration 5 tygodni
 • Skill level Wszystkie poziomy
 • Language Polski
 • Students 8
 • Assessments Self
Curriculum is empty
800.00 zł