Kursy angielskiego

User Avatar
1,200.00 zł
Kursy angielskiego

Kursy angielskiego

Idealne, jeśli chcesz połączyć naukę języka angielskiego ze studiami lub pracą! Prowadzimy standardowe kursy angielskiego na wszystkich poziomach zaawansowania (od początkującego po zaawansowany). Zajęcia dwa razy w tygodniu po 90 minut (rano lub wieczorem).

 • • Kurs prowadzony jest metodą komunikatywną, która główny nacisk kładzie na kształcenie umiejętności mówienia.
 • • Wszystkie lekcje, odbywają się wyłącznie po angielsku.
 • • Dbamy o poprawną wymowę, staranność językową  i używanie odpowiednich struktur gramatycznych.
 • • Korzystamy ze sprawdzonych podręczników, dodatkowo uzupełniamy materiały podręcznikowe własnymi, ciekawymi materiałami.
Start date/Дата стартаLevel/Уровень Classes/Занятия
7.06A1 / A2 / B1 / B2Mon, Wed / Пн, Ср
or/или
Tue, Thu / Вт, Чт
17.00 / 18.40
9.08A1 / A2 / B1 / B2Mon, Wed / Пн, Ср
or/или
Tue, Thu / Вт, Чт
17.00 / 18.40

Dni wolne od zajęć:
31.03 – 05.04.2021 – Wielkanoc
01.05 – 09.05.2021 – Długi Weekend Majowy

Częstotliwość:   2 razy w tygodniu x 90 min

Zajęcia:   Poniedziałek/Środa  lub  Wtorek/Czwartek  17.00 – 18.30 / 18.40 – 20.10

Ilość uczniów w grupie:  6-8 osób

W cenie kursu oferujemy:
– określoną liczbę godzin lekcyjnych z wykwalifikowanym i doświadczonym lektorem
– podręcznik, materiały dydaktyczne opracowane przez naszych lektorów
– test końcowy
– Zaświadczenie o uczestnictwie w kursie języka angielskiego.

Metody nauczania:

W trakcie kursu szczególny nacisk kładziemy na doskonalenie umiejętności komunikacyjnych. Od pierwszych lekcji uczymy wyłącznie po angielsku. Zanurzamy Cię w języku, byś szybko przełamał barierę językową!

Podczas kursu będziemy ćwiczyć wszystkie sprawności językowe – pisanie, czytanie, słuchanie, zagadnienia gramatyczne.

 PŁATNOŚCI: 

Koszt kursu:
4  miesiące / 60 godzin / 30 spotkań – 1200 PLN
6  miesięcy / 90 godzin / 45 spotkań – 1800 PLN
8  miesięcy / 120 godzin /60 spotkań – 2400 PLN
10  miesięcy / 150 godzin /750 spotkań – 300 PLN

Opłata rejestracyjna: 100 PLN

Należność za kurs uiszcza się z góry. Istnieje również możliwość rozłożenia płatności na raty.

a) przedpłatą za cały kurs : wpłata (100% wartości kursu) dokonuje się najpóźniej w ciągu 7 dni od zapisu na kurs.

b) 2 raty:
Pierwszą ratę za kurs (50% wartości kursu) należy wpłacić do 7 dni roboczych po otrzymaniu potwierdzenia zgłoszenia;
drugą część płatności (50% wartości kursu) – w pierwszym dniu kursu.

W przypadku osób, które dołączają do grup podczas roku szkolnego, stosuje się indywidualny system obliczania opłaty za kurs.

Ostateczna rezerwacja miejsca w grupie odbywa się po dokonaniu płatności.

Płatności można dokonać przelewem na konto:
Dane dla płatności bezpośrednich zlecanych w Polsce:
Właściciel rachunku: SVCOM Sp.z o.o.
Nazwa banku: Bank Millennium S.A.
ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa
Nr konta (PLN): 14 1160 2202 0000 0003 4102 2288
Nr konta (EUR): 26 1160 2202 0000 0003 4990 7563
Nr konta (USD): 63 1160 2202 0000 0003 4990 7770

Dane dla płatności zlecanych z zagranicy:
Właściciel rachunku: SVCOM Sp.z o.o.
Nazwa banku: Bank Millennium S.A.
ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa
SWIFT: BIGBPLPW
IBAN (PLN): PL 14 1160 2202 0000 0003 4102 2288
IBAN (EUR): PL 26 1160 2202 0000 0003 4990 7563
IBAN (USD): PL 63 1160 2202 0000 0003 4990 7770

Słuchacz ponosi wszystkie opłaty bankowe.

COVID – 19
Z uwagi na zagrożenie COVID – 19, wszystkie zajęcia odbywają się w małych grupach z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego.
W przypadku zarządzenia władz RP o obligatoryjnym zamknięciu szkół, zajęcia kursu zostaną zrealizowane online w dogodnym dla studentów terminie.

CERTYFIKAT:
Każdy nasz uczeń może na koniec kursu zdać test z języka angielskiego (zagadnień, których był uczony na lekcjach) i otrzymać Certyfikat ukończenia kursu.

LEKTORZY:
Wykwalifikowana i doświadczona kadra polonistów gwarantuje najwyższą jakość nauczania. Nasi lektorzy są absolwentami filologii angielskiej, mają długoletnie doświadczenie w nauczaniu.

LOKALIZACJA:
Centrum Językowe SVschool znajduje się w ścisłym centrum, w miejscu świetnie skomunikowanym z najważniejszymi punktami miasta.

ZASADY ORGANIZACYJNE

• Dokonanie zapisu na kurs następuje po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego (on-line lub  w sekretariacie Szkoły) i wniesieniu opłaty za kurs.

• Grupy są tworzone z uwzględnieniem doświadczeń językowych, wieku i indywidualnych potrzeb uczestników. Warunkiem określenia stopnia zaawansowania Kursanta jest napisanie testu i odbycie rozmowy kwalifikacyjnej z Lektorem (z wyjątkiem Kursantów zaczynających naukę od podstaw).

• Szkoła zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany Lektorów w czasie trwania kursu z ważnych powodów organizacyjnych.

• Kurs kończy się testem sprawdzającym postępy w nauce języka angielskiego z zakresu programu kursu. Pozytywny wynik testu kwalifikuje do uczestnictwa w kursie o wyższym stopniu zaawansowania.

• Osobom, które nie zaliczyły kursu Szkoła nie wystawia certyfikatu ukończenia kursu – na prośbę Kursanta szkoła może wystawić natomiast zaświadczenie o uczestnictwie w kursie.

• Szkoła nie zwraca pieniędzy za nieobecności na zajęciach.

• Student ma prawo do odstąpienia od umowy z zachowaniem terminu wypowiedzenia. Student powinien poinformować o tym fakcie Szkołę. Okres wypowiedzenia wynosi 30 ( trzydzieści) dni w przypadku kursów trwających krócej niż pięć miesięcy, 90 (dziewięćdziesiąt) dni w przypadku kursów trwających dłużej niż pięć miesięcy.

• Rezygnacja z kursu musi być dostarczona w formie pisemnej do sekretariatu szkoły. Nieobecność uczestnika kursu nie jest brana szkołą pod uwagę i nie zwalnia studenta od płatności.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem szkoły SVschool.

Więcej informacji: zadzwoń do nas – tel.  733 933 787, lub napisz -contact@svschool.pl

Course Features

 • Lectures 0
 • Quizzes 0
 • Duration 60 - 150 godzin
 • Skill level Wszystkie poziomy
 • Language Angielski
 • Students 8
 • Assessments Yes
Curriculum is empty
1,200.00 zł