Kursy języka polskiego dla dzieci

700.00 zł
3(2)

Kursy języka polskiego dla dzieci JUNIOR


Kursy języka polskiego dla dzieci – ciekawe, motywujące i pełne humoru lekcje zachowują właściwe proporcje między gramatyką, słownictwem oraz doskonaleniem wymowy i umiejętności komunikacyjnych. Prowadzimy kursy języka polskiego dla dzieci na wszystkich poziomach zaawansowania (od początkującego po zaawansowany). Zajęcia dwa razy w tygodniu po 90 minut (rano lub wieczorem).

 • • Kurs prowadzony jest metodą komunikatywną, która główny nacisk kładzie na kształcenie umiejętności mówienia.
 • • Wszystkie lekcje, odbywają się wyłącznie po polsku.
 • • Dbamy o poprawną wymowę, staranność językową  i używanie odpowiednich struktur gramatycznych.
 • • Korzystamy ze sprawdzonych podręczników, dodatkowo uzupełniamy materiały podręcznikowe własnymi, ciekawymi materiałami.

Kursy języka polskiego dla dzieci JUNIOR

Terminy:

Start date/Дата стартаLevel/Уровень Classes/Занятия
12.07A1.1 JUNIOR (12-14 years/лет)Mon, Wed / Пн, Ср
17.00-18.30
12.07A1.1 JUNIOR (8-11 years/лет)Tue/Thu
17.00-18.30

Czas trwania:  2 miesiące / 30 godzin lekcyjnych/ 15 spotkań
Zajęcia:  2 razy w tygodniu x 90 min lub 2 razy w tygodniu x 60 min
Dni: poniedziałek/środa  lub wtorek/czwartek   15.00 – 16.30 / 17.00 – 18.30
Ilość uczniów w grupie: 4-8 osób

Grupy wiekowe:  5-8 lat, 9-12 lat, 12-15 lat

Poziomy: Kurs składa się z 1 modułu trwającego 2 miesiące. W trakcie kursu studenci ukończą jeden podpoziom (w zależności od poziomu początkowego) A1.1, A1.2, A1.3 itd..

Ukończenie jednego poziomu zajmuje 3 moduły:
Poziom A1 :  Moduł 1 – A1.1; Moduł 2 – A1.2; Moduł 3 – A1.3;
Poziom A2 : Moduł 1 – A2.1; Moduł 2 – A2.2; Moduł 3 – A2.3;
Poziom B1 :  Moduł 1 – B1.1; Moduł 2 – B1.2; Moduł 3 – B1.3;
Poziom B2 : Moduł 1 – B2.1; Moduł 2 – B2.2; Moduł 3 – B2.3.

W cenie kursu oferujemy:
– określoną liczbę godzin lekcyjnych z wykwalifikowanym i doświadczonym lektorem
– dostęp do panelu kursanta
– test końcowy
– Certyfikat ukończenia kursu

Zanim Twoje dziecko rozpocznie kurs, odbędzie ono krótką rozmowę z lektorem, na podstawie której zostanie przydzielone do odpowiedniej grupy – dotyczy to dzieci, które już mówią trochę po polsku.

Metody nauczania:
Sprawdź jak wyglądają lekcje dla najmłodszych gdzie poprzez ruch, muzykę i tablice interaktywne zachęcamy maluchy do nauki języka. Dla nieco starszych dzieci prowadzimy kursy, gdzie dużą rolę odgrywa pisanie i czytanie, a kursanci „nieświadomie” i w przyjaznej atmosferze rozwijają swoje umiejętności. Umożliwimy Twojemu dziecku porozumiewanie w podstawowych sytuacjach komunikacyjnych oraz tworzenie spójnych wypowiedzi ustnych i pisemnych. Nauczymy go jak radzić sobie w codziennych sytuacjach, które są związane z życiem w Polsce. Wspólnie przełamiemy jego barierę językową.

 PŁATNOŚCI: 

Koszt kursu: 700 PLN
Opłata rejestracyjna: 100 PLN, podręcznik 80 PLN

Należność za kurs uiszcza się z góry. Istnieje również możliwość rozłożenia płatności na raty:
I rata: 450 PLN – płatne w ciągu 7 dni od zapisu na kurs
II rata: 350 PLN – płatne w pierwszym dniu kursu

Opłata rejestracyjna płatna jest jednorazowo przy pierwszej rejestracji wraz z pierwszą ratą za kurs
W przypadku osób, które dołączają do grup podczas roku szkolnego, stosuje się indywidualny system obliczania opłaty za kurs

Do ceny kursu należy doliczyć podręcznik (80 zł). Pozostałe materiały lekcyjne są zawarte w cenie

Ostateczna rezerwacja miejsca w grupie odbywa się po dokonaniu płatności.

Płatności można dokonać:

 • przelewem na konto bankowe
 • kartą lub gotówką w biurze szkoły

Dane dla płatności:
Właściciel rachunku: Smart Vision School Sp.z o.o.
Nazwa banku: Bank Millennium S.A.
Nr konta (PLN): 14 1160 2202 0000 0003 4102 2288

SWIFT: BIGBPLPW
IBAN (EUR): PL 26 1160 2202 0000 0003 4990 7563
IBAN (USD): PL 63 1160 2202 0000 0003 4990 7770

Słuchacz ponosi wszystkie opłaty bankowe.

JAK ZAPISAĆ SIĘ NA KURS:
1-wybierz odpowiedni kurs
2-wypełnij formularz rejestracyjny online
3-dokonaj płatności za kurs

CERTYFIKAT:
Każdy nasz uczeń może na koniec kursu zdać test z języka polskiego (zagadnień, których był uczony na lekcjach) i otrzymać Certyfikat ukończenia kursu.

LEKTORZY:
Wykwalifikowana i doświadczona kadra polonistów gwarantuje najwyższą jakość nauczania. Nasi lektorzy są absolwentami filologii polskiej ze specjalizacją nauczania języka polskiego jako obcego, mają długoletnie doświadczenie w nauczaniu obcokrajowców.

LOKALIZACJA:
Centrum Językowe SVschool znajduje się w ścisłym centrum Warszawy przy ul. Koszykowej 10, w miejscu świetnie skomunikowanym z najważniejszymi punktami miasta.

ZASADY ORGANIZACYJNE
• Dokonanie zapisu na kurs następuje po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego (on-line lub  w sekretariacie Szkoły) i wniesieniu opłaty za kurs.

• Grupy są tworzone z uwzględnieniem doświadczeń językowych, wieku i indywidualnych potrzeb uczestników. Warunkiem określenia stopnia zaawansowania Kursanta jest napisanie testu i odbycie rozmowy kwalifikacyjnej z Lektorem (z wyjątkiem Kursantów zaczynających naukę od podstaw).

• Szkoła zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany lektorów w czasie trwania kursu z ważnych powodów organizacyjnych.

• Kurs kończy się testem sprawdzającym postępy w nauce języka polskiego z zakresu programu kursu. Pozytywny wynik testu kwalifikuje do uczestnictwa w kursie o wyższym stopniu zaawansowania.

• Osobom, które nie zaliczyły kursu Szkoła nie wystawia certyfikatu ukończenia kursu – na prośbę Kursanta szkoła może wystawić natomiast zaświadczenie o uczestnictwie w kursie.

• Szkoła nie zwraca pieniędzy za nieobecności na zajęciach.

• Student ma prawo do odstąpienia od umowy z zachowaniem terminu wypowiedzenia. Student powinien poinformować o tym fakcie Szkołę. Okres wypowiedzenia wynosi 30 ( trzydzieści) dni.

• Rezygnacja z kursu musi być dostarczona w formie pisemnej do sekretariatu szkoły. Nieobecność uczestnika kursu nie jest brana szkołą pod uwagę i nie zwalnia studenta od płatności.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem szkoły SVschool

Więcej informacji: zadzwoń do nas – tel.  733 933 787, lub napisz -contact@svschool.pl

Szczegóły Kursu

 • Materiały 0
 • Quizy 0
 • Czas trwania 2 miesiące
 • Poziom A1/ A2 /B1
 • Język Polski
 • Studenci 5
 • Test końcowy Tak
Program nauczania nie jest dostępny
700.00 zł