Kurs przygotowawczy do egzaminu

800.00 zł
View Conditions
Kurs przygotowawczy do egzaminu

Kurs przygotowawczy do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego na poziomie B1

– Ubiegasz się o polskie obywatelstwo?
– Potrzebujesz certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego?
– Chcesz wiedzieć, jakie są Twoje mocne strony, a nad jakimi powinieneś jeszcze popracować?

Kurs przygotowawczy do egzaminu jest przeznaczony dla osób, posługujących się językiem polskim na poziomie min. A2/B1 które chcą  rozwinąć swoje umiejętności  i zdać państwowy egzamin certyfikatowy na poziomie B1. 

Wymagania wstępne: znajomość języka polskiego na  poziomie A2/B1
W określeniu poziomu zaawansowania pomoże test kwalifikacyjny oraz rozmowa z lektorem.

Korzyści z uczestnictwa w naszym kursie: 

 • Sprawdzisz swoje mocne i słabe strony podczas praktycznych ćwiczeń we wszystkich obszarach egzaminacyjnych, jakimi są: czytanie, rozumienie ze słuchu, mówienie, gramatyka i pisanie;
 • Zapoznasz się z formułą egzaminu;
 • Przećwiczysz techniki i strategie rozwiązywania zadań egzaminacyjnych;
 • Poznasz przebieg poszczególnych części egzaminu i inne praktyczne informacje;
 • Poznasz typy zadań występujących na egzaminie;
 • Napiszesz kilka prac pisemnych, które omówisz z lektorem;
 • Uzupełnisz braki gramatyczne korzystając z pomocy i praktycznych porad doświadczonych lektorów;
 • Wzbogacisz słownictwo i zwiększysz kompetencje rozumienia ze słuchu oraz tekstu pisanego;
 • Sprawdzisz się podczas egzaminu próbnego.

Najbliższe kursy przygotowawcze ruszają już we wrześniu 2020!

Dates / Даты Level / Уровень Classes/Занятия
Kurs przygotowawczy do egzaminu:

Czas trwania: 5 tygodni / 15 spotkań
Ilość uczniów w grupie:  6-8 osób
Możliwy poziom tego kursu: A2.2B1
Zajęcia:  3 razy w tygodniu x 135 min  

Godziny zajęć zostaną dostosowane do potrzeb zainteresowanych – od poniedziałku do piątku od godziny 17.00; możliwość nauki także w czasie weekendów.

Koszt kursu: 800 PLN
Opłata rejestracyjna: 100 PLN

Krótki opis zawartości kursu:

 • przeprowadzenie testu wstępnego pokazującego mocne i słabe strony słuchaczy,
 • zapoznanie z wymaganiami egzaminacyjnymi i procedurami,
 • taktyki zdawania egzaminów,
 • rozwiązywanie przykładowych testów,
 • ćwiczenia rozwijające wszystkie sprawności (mówienie, czytanie, pisanie, słuchanie, poprawność gramatyczna),
 • pisanie tekstów,
 • powtórzenie gramatyki,
 • przeprowadzenie egzaminu próbnego.

Przeznaczamy czas na ćwiczenie każdej z 5-ciu sprawności:
1. Rozumienie ze słuchu
2. Poprawność gramatyczna
3. Rozumienie tekstów pisanych
4. Pisanie
5. Mówienie
Na zakończenie kursu przeprowadzony zostanie egzamin wewnętrzny.

PŁATNOŚCI: 

Metod płatności:
Należność za kurs uiszcza się z góry. Istnieje również możliwość rozłożenia płatności na raty.

a) przedpłata za cały kurs + opłata rejestracyjna (900 PLN) najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rejestracji na kurs.

b) 2 raty ( 500 PLN +  400 PLN ):
pierwsza część płatności zawiera 50% wartości kursu + opłatę rejestracyjną(100 PLN), należy ją wnieść w ciągu 7 dni od zapisu na kurs;
druga część płatności: w połowie kursu.

Dla Słuchaczy dołączających do grup w czasie trwania roku szkolnego ma zastosowanie indywidualny system naliczania opłaty za kurs.

Ostateczna rezerwacja miejsca w grupie odbywa się po dokonaniu płatności.

Płatności można dokonać przelewem na konto:
Dane dla płatności bezpośrednich zlecanych w Polsce:
Właściciel rachunku: SVCOM Sp.z o.o.
Nazwa banku: Bank Millennium S.A.
ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa
Nr konta (PLN): 14 1160 2202 0000 0003 4102 2288
Nr konta (EUR): 26 1160 2202 0000 0003 4990 7563
Nr konta (USD): 63 1160 2202 0000 0003 4990 7770

Słuchacz ponosi wszystkie opłaty bankowe.

COVID – 19
Z uwagi na zagrożenie COVID – 19, wszystkie zajęcia odbywają się w małych grupach z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego.
W przypadku zarządzenia władz RP o obligatoryjnym zamknięciu szkół, zajęcia kursu zostaną zrealizowane online w dogodnym dla studentów terminie.

LEKTORZY:
Wykwalifikowana i doświadczona kadra polonistów gwarantuje najwyższą jakość nauczania. Nasi lektorzy są absolwentami filologii polskiej ze specjalizacją nauczania języka polskiego jako obcego, mają długoletnie doświadczenie w nauczaniu obcokrajowców.

LOKALIZACJA:
Centrum Językowe SVschool znajduje się w ścisłym centrum, w miejscu świetnie skomunikowanym z najważniejszymi punktami miasta.

 ZASADY ORGANIZACYJNE

• Dokonanie zapisu na kurs następuje po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego (on-line lub  w sekretariacie Szkoły) i wniesieniu opłaty za kurs.

• Grupy są tworzone z uwzględnieniem doświadczeń językowych, wieku i indywidualnych potrzeb uczestników. Warunkiem określenia stopnia zaawansowania Kursanta jest napisanie testu i odbycie rozmowy kwalifikacyjnej z Lektorem (z wyjątkiem Kursantów zaczynających naukę od podstaw).

• W przypadku gdy grupa liczy 3-5 osób, liczba godzin kursu ulega zmniejszeniu  (3 lekcje dziennie zamiast 4).

• Szkoła zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany Lektorów w czasie trwania kursu z ważnych powodów organizacyjnych.

• Kurs kończy się testem sprawdzającym postępy w nauce języka polskiego z zakresu programu kursu. Pozytywny wynik testu kwalifikuje do uczestnictwa w kursie o wyższym stopniu zaawansowania.

• Osobom, które nie zaliczyły kursu Szkoła nie wystawia certyfikatu ukończenia kursu – na prośbę Kursanta szkoła może wystawić natomiast zaświadczenie o uczestnictwie w kursie.

• Szkoła nie zwraca pieniędzy za nieobecności na zajęciach.

• Student ma prawo do odstąpienia od umowy z zachowaniem terminu wypowiedzenia. Student powinien poinformować o tym fakcie Szkołę. Okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc.

• Rezygnacja z kursu musi być dostarczona w formie pisemnej do sekretariatu szkoły. Nieobecność uczestnika kursu nie jest brana szkołą pod uwagę i nie zwalnia studenta od płatności.

• W przypadku rezygnacji z kursu do czterech tygodni przed jego rozpoczęciem Kursant otrzymuje zwrot pełnej wpłaconej kwoty.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem szkoły SVschool.

O EGZAMINIE:

Egzaminy z języka polskiego jako obcego odbędą się w podanych poniżej terminach i poziomach zaawansowania językowego: 

2021 rok

 • 30-31 stycznia 2021 r.: poziom B1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych;
 • 27-28 marca 2021 r.: poziomy B1, B2 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz B2 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży;
 • 19-20 czerwca 2021 r.: poziomy B1, B2 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży;
 • 20-21 listopada 2021 r.: poziomy B1, B2 i C2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych.

Kandydaci powinni zgłaszać się do ośrodków, które w tych terminach będą organizować egzaminy. Lista ośrodków (podmiotów uprawnionych) jest dostępna na stronie BIP Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

http://www.bip.nauka.gov.pl/certyfikacja-jezyka-polskiego-jako-obcego/

Więcej informacji o egzaminie: www.certyfikatpolski.pl 

Więcej informacji: zadzwoń do nas – tel.  733 933 787, lub napisz – contact@svschool.pl

Course Features

 • Duration 3-4 tyg.
 • Skill level B1
 • Language Polski
 • Students 0
 • Assessments Self
Curriculum is empty