Kurs przygotowawczy do egzaminu

User Avatar
900.00 zł
Kurs przygotowawczy do egzaminu, Preparatory course for the state exam

Kurs przygotowawczy do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego na poziomie B1

Kurs przygotowawczy do egzaminu jest przeznaczony dla osób, posługujących się językiem polskim na poziomie min. A2/B1 które chcą  rozwinąć swoje umiejętności  i zdać państwowy egzamin certyfikatowy na poziomie B1. 

– Ubiegasz się o polskie obywatelstwo?
– Potrzebujesz certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego?
– Chcesz wiedzieć, jakie są Twoje mocne strony, a nad jakimi powinieneś jeszcze popracować?

Wymagania wstępne: znajomość języka polskiego na  poziomie A2/B1
W określeniu poziomu zaawansowania pomoże test kwalifikacyjny oraz rozmowa z lektorem.

Korzyści z uczestnictwa w naszym kursie: 

 • Sprawdzisz swoje mocne i słabe strony podczas praktycznych ćwiczeń we wszystkich obszarach egzaminacyjnych, jakimi są: czytanie, rozumienie ze słuchu, mówienie, gramatyka i pisanie;
 • Zapoznasz się z formułą egzaminu;
 • Przećwiczysz techniki i strategie rozwiązywania zadań egzaminacyjnych;
 • Poznasz przebieg poszczególnych części egzaminu i inne praktyczne informacje;
 • Poznasz typy zadań występujących na egzaminie;
 • Napiszesz kilka prac pisemnych, które omówisz z lektorem;
 • Uzupełnisz braki gramatyczne korzystając z pomocy i praktycznych porad doświadczonych lektorów;
 • Wzbogacisz słownictwo i zwiększysz kompetencje rozumienia ze słuchu oraz tekstu pisanego;
 • Sprawdzisz się podczas egzaminu próbnego.

Terminy:

Dates / Даты Level / Уровень Classes/Занятия
30.08 - 30.09B1 Pon/Śr/Pią 18.30-20.15
11.10 - 15.11B1 Pon/Śr/Pią 18.30-20.15

Czas trwania: 5 tygodni / 45 godzin lekcyjnych / 15 spotkań
Ilość uczniów w grupie:  6-10 osób
Możliwy poziom tego kursu: A2.2B1
Zajęcia:  3 razy w tygodniu x 135 min  

Godziny zajęć zostaną dostosowane do potrzeb zainteresowanych – od poniedziałku do piątku od godziny 17.00; możliwość nauki także w czasie weekendów.

W cenie kursu oferujemy:
– określoną liczbę godzin lekcyjnych z wykwalifikowanym i doświadczonym lektorem
– dostęp do panelu kursanta
– test końcowy
– Certyfikat ukończenia kursu

Informacje o poziomach i programie można znaleźć tutaj.
Jeśli uczyłeś się już języka polskiego lub masz podstawową wiedzę, skorzystaj z naszego testu online, aby określić swój poziom: TEST.

Krótki opis zawartości kursu:

 • przeprowadzenie testu wstępnego pokazującego mocne i słabe strony słuchaczy,
 • zapoznanie z wymaganiami egzaminacyjnymi i procedurami,
 • taktyki zdawania egzaminów,
 • rozwiązywanie przykładowych testów,
 • ćwiczenia rozwijające wszystkie sprawności (mówienie, czytanie, pisanie, słuchanie, poprawność gramatyczna),
 • pisanie tekstów,
 • powtórzenie gramatyki,
 • przeprowadzenie egzaminu próbnego.

Przeznaczamy czas na ćwiczenie każdej z 5-ciu sprawności:
1. Rozumienie ze słuchu
2. Poprawność gramatyczna
3. Rozumienie tekstów pisanych
4. Pisanie
5. Mówienie
Na zakończenie kursu przeprowadzony zostanie egzamin wewnętrzny.

PŁATNOŚCI: 
Koszt kursu: 900 PLN
Opłata rejestracyjna: 100 PLN

Należność za kurs uiszcza się z góry. Istnieje również możliwość rozłożenia płatności na raty:
I rata:   550 PLN – płatne w ciągu 7 dni od zapisu na kurs
II rata: 450 PLN – płatne w pierwszym dniu kursu

Opłata rejestracyjna płatna jest jednorazowo przy pierwszej rejestracji wraz z pierwszą ratą za kurs
W przypadku osób, które dołączają do grup podczas roku szkolnego, stosuje się indywidualny system obliczania opłaty za kurs

Do ceny kursu należy doliczyć podręcznik (70 zł). Pozostałe materiały lekcyjne są zawarte w cenie.

Ostateczna rezerwacja miejsca w grupie odbywa się po dokonaniu płatności.
Płatności można dokonać:

 • przelewem na konto bankowe
 • PayPal ( online )

Dane dla płatności bezpośrednich zlecanych w Polsce:
Właściciel rachunku: SVCOM Sp.z o.o.
Nazwa banku: Bank Millennium S.A.
Nr konta (PLN): 14 1160 2202 0000 0003 4102 2288
Nr konta (EUR): 26 1160 2202 0000 0003 4990 7563
Nr konta (USD): 63 1160 2202 0000 0003 4990 7770

Słuchacz ponosi wszystkie opłaty bankowe.

JAK ZAPISAĆ SIĘ NA KURS:
1-wybierz odpowiedni kurs
2-wypełnij formularz rejestracyjny online
3-dokonaj płatności za kurs

COVID – 19
Z uwagi na zagrożenie COVID – 19, wszystkie zajęcia odbywają się w małych grupach z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego.
W przypadku zarządzenia władz RP o obligatoryjnym zamknięciu szkół, zajęcia kursu zostaną zrealizowane online w dogodnym dla studentów terminie.

LEKTORZY:
Wykwalifikowana i doświadczona kadra polonistów gwarantuje najwyższą jakość nauczania. Nasi lektorzy są absolwentami filologii polskiej ze specjalizacją nauczania języka polskiego jako obcego, mają długoletnie doświadczenie w nauczaniu obcokrajowców.

LOKALIZACJA:
Centrum Językowe SVschool znajduje się w ścisłym centrum Warszawy przy ul. Koszykowej 10, w miejscu świetnie skomunikowanym z najważniejszymi punktami miasta.

 ZASADY ORGANIZACYJNE
• Dokonanie zapisu na kurs następuje po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego (on-line lub  w sekretariacie Szkoły) i wniesieniu opłaty za kurs.

• Grupy są tworzone z uwzględnieniem doświadczeń językowych, wieku i indywidualnych potrzeb uczestników. Warunkiem określenia stopnia zaawansowania Kursanta jest napisanie testu i odbycie rozmowy kwalifikacyjnej z Lektorem (z wyjątkiem Kursantów zaczynających naukę od podstaw).

• Szkoła zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany Lektorów w czasie trwania kursu z ważnych powodów organizacyjnych.

• Kurs kończy się testem sprawdzającym postępy w nauce języka polskiego z zakresu programu kursu. Pozytywny wynik testu kwalifikuje do uczestnictwa w kursie o wyższym stopniu zaawansowania.

• Osobom, które nie zaliczyły kursu Szkoła nie wystawia certyfikatu ukończenia kursu – na prośbę Kursanta szkoła może wystawić natomiast zaświadczenie o uczestnictwie w kursie.

• Szkoła nie zwraca pieniędzy za nieobecności na zajęciach.

• Student ma prawo do odstąpienia od umowy z zachowaniem terminu wypowiedzenia. Student powinien poinformować o tym fakcie Szkołę. Okres wypowiedzenia wynosi 30 ( trzydzieści) dni.

• Rezygnacja z kursu musi być dostarczona w formie pisemnej do sekretariatu szkoły. Nieobecność uczestnika kursu nie jest brana szkołą pod uwagę i nie zwalnia studenta od płatności.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem szkoły SVschool.

O EGZAMINIE:
Egzaminy z języka polskiego jako obcego odbędą się w podanych poniżej terminach i poziomach zaawansowania językowego: 
2021 rok

 • 30-31 stycznia 2021 r.: poziom B1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych;
 • 27-28 marca 2021 r.: poziomy B1, B2 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz B2 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży;
 • 19-20 czerwca 2021 r.: poziomy B1, B2 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży;
 • 20-21 listopada 2021 r.: poziomy B1, B2 i C2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych.

Kandydaci powinni zgłaszać się do ośrodków, które w tych terminach będą organizować egzaminy. Lista ośrodków (podmiotów uprawnionych) jest dostępna na stronie BIP Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

http://www.bip.nauka.gov.pl/certyfikacja-jezyka-polskiego-jako-obcego/

Więcej informacji o egzaminie: www.certyfikatpolski.pl 

Więcej informacji: zadzwoń do nas – tel.  733 933 787, lub napisz – contact@svschool.pl

Szczegóły Kursu

 • Materiały 0
 • Quizy 0
 • Czas trwania 3-5 tygodni
 • Poziom B1
 • Język Polski
 • Studenci 9
 • Test końcowy Tak
Program nauczania nie jest dostępny
900.00 zł