Kursy weekendowe

650.00 zł
View Conditions
Kursy weekendowe

KURSY WEEKENDOWE


Kursy weekendowe to idealna propozycja dla osób, które chciałyby rozpocząć lub kontynuować naukę języka polskiego i nie dysponują wolnym czasem w ciągu tygodnia.
Program nauczania języka polskiego na kursach weekendowych odpowiada programowi kursów semestralnych. Prowadzimy kursy weekendowe  na wszystkich poziomach zaawansowania (od początkującego po zaawansowany). Zajęcia odbywają się w soboty po 3-4 lekcje x 45 min., w godzinach porannych.

  • • Kurs prowadzony jest metodą komunikatywną, która główny nacisk kładzie na kształcenie umiejętności mówienia.
  • • Wszystkie lekcje, odbywają się wyłącznie po polsku.
  • • Dbamy o poprawną wymowę, staranność językową  i używanie odpowiednich struktur gramatycznych.
  • • Korzystamy ze sprawdzonych podręczników, dodatkowo uzupełniamy materiały podręcznikowe własnymi, ciekawymi materiałami.

Kursy weekendowe

Terminy:

Dates / Даты / TerminyLevel / Уровень / PoziomClasses / Занятия / Zajęcia
17.10.20 A1.1 (from 0)Saturday/ Суббота 10.00 -13.00
17.10.20 A1.2Saturday/ Суббота 10.00 -13.00
17.10.20 B1.1Saturday/ Суббота 13.15-16.15
13.02.21 A0 A1 A2 B1 B2Saturday/ Суббота 10.00 / 13.15

Dni i godziny przebiegu kursu są ustalane na tydzień przed jego rozpoczęciem.

Dni wolne od zajęć:
11.11 – 12.11.2020 – Święto Niepodległości
23.12.2020 – 06.01.2021 – Święta Bożego Narodzenia
31.03 – 06.04.2021 – Wielkanoc
01.05 – 09.05.2021 – Długi Weekend Majowy

Częstotliwość:   raz w tygodniu x 180 min

Zajęcia:   Sobota   10.00-13.00 /  13.15-16.15

Ilość uczniów w grupie:  6-8 osób

W cenie kursu oferujemy:

– określoną liczbę godzin lekcyjnych z wykwalifikowanym i doświadczonym lektorem
– podręcznik, materiały dydaktyczne opracowane przez naszych lektorów
– test końcowy
– Zaświadczenie o uczestnictwie w kursie języka polskiego.

Informacje o poziomach i programie można znaleźć tutaj.
Test kwalifikacyjny jest dostępny na naszej stronie internetowej: TEST.

Metody nauczania:

W trakcie kursu szczególny nacisk kładziemy na doskonalenie umiejętności komunikacyjnych. Od pierwszych lekcji uczymy wyłącznie po polsku.

Podczas kursu będziemy ćwiczyć wszystkie sprawności językowe – pisanie, czytanie, słuchanie, zagadnienia gramatyczne.

PŁATNOŚCI: 

Koszt kursu:
2  miesiące / 30 godzin / 8 spotkań – 650 PLN
4  miesiące / 60 godzin / 15 spotkań – 1200 PLN
6  miesięcy / 90 godzin / 45 spotkań – 1800 PLN

Opłata rejestracyjna: 100 PLN

Należność za kurs uiszcza się z góry. Istnieje również możliwość rozłożenia płatności na raty.

a) przedpłatą za cały kurs : wpłata (100% wartości kursu) dokonuje się najpóźniej w ciągu 7 dni od zapisu na kurs.

b) 2 raty:
Pierwszą ratę za kurs (50% wartości kursu) należy wpłacić do 7 dni roboczych po otrzymaniu potwierdzenia zgłoszenia;
drugą część płatności (50% wartości kursu) – w pierwszym dniu kursu.

W przypadku osób, które dołączają do grup podczas roku szkolnego, stosuje się indywidualny system obliczania opłaty za kurs.

Ostateczna rezerwacja miejsca w grupie odbywa się po dokonaniu płatności.

Płatności można dokonać przelewem na konto:
Dane dla płatności bezpośrednich zlecanych w Polsce:
Właściciel rachunku: SVCOM Sp.z o.o.
Nazwa banku: Bank Millennium S.A.
ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa
Nr konta (PLN): 14 1160 2202 0000 0003 4102 2288
Nr konta (EUR): 26 1160 2202 0000 0003 4990 7563
Nr konta (USD): 63 1160 2202 0000 0003 4990 7770

Dane dla płatności zlecanych z zagranicy:
Właściciel rachunku: SVCOM Sp.z o.o.
Nazwa banku: Bank Millennium S.A.
ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa
SWIFT: BIGBPLPW
IBAN (PLN): PL 14 1160 2202 0000 0003 4102 2288
IBAN (EUR): PL 26 1160 2202 0000 0003 4990 7563
IBAN (USD): PL 63 1160 2202 0000 0003 4990 7770

Słuchacz ponosi wszystkie opłaty bankowe.

COVID – 19:
Z uwagi na zagrożenie COVID – 19, wszystkie zajęcia w Varii odbywają się w małych grupach z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego.
W przypadku zarządzenia władz RP o obligatoryjnym zamknięciu szkół, zajęcia kursu zostaną zrealizowane online w dogodnym dla studentów terminie.

CERTYFIKAT:
Każdy nasz uczeń może na koniec kursu zdać test z języka polskiego (zagadnień, których był uczony na lekcjach) i otrzymać Certyfikat ukończenia kursu.

LEKTORZY:
Wykwalifikowana i doświadczona kadra polonistów gwarantuje najwyższą jakość nauczania. Nasi lektorzy są absolwentami filologii polskiej ze specjalizacją nauczania języka polskiego jako obcego, mają długoletnie doświadczenie w nauczaniu obcokrajowców.

LOKALIZACJA:
Centrum Językowe SVschool znajduje się w ścisłym centrum, w miejscu świetnie skomunikowanym z najważniejszymi punktami miasta.

ZASADY ORGANIZACYJNE

• Dokonanie zapisu na kurs następuje po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego (on-line lub  w sekretariacie Szkoły) i wniesieniu opłaty za kurs.

• Grupy są tworzone z uwzględnieniem doświadczeń językowych, wieku i indywidualnych potrzeb uczestników. Warunkiem określenia stopnia zaawansowania Kursanta jest napisanie testu i odbycie rozmowy kwalifikacyjnej z Lektorem (z wyjątkiem Kursantów zaczynających naukę od podstaw).

• Szkoła zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany Lektorów w czasie trwania kursu z ważnych powodów organizacyjnych.

• Kurs kończy się testem sprawdzającym postępy w nauce języka polskiego z zakresu programu kursu. Pozytywny wynik testu kwalifikuje do uczestnictwa w kursie o wyższym stopniu zaawansowania.

• Osobom, które nie zaliczyły kursu Szkoła nie wystawia certyfikatu ukończenia kursu – na prośbę Kursanta szkoła może wystawić natomiast zaświadczenie o uczestnictwie w kursie.

• Szkoła nie zwraca pieniędzy za nieobecności na zajęciach.

• Student ma prawo do odstąpienia od umowy z zachowaniem terminu wypowiedzenia. Student powinien poinformować o tym fakcie Szkołę. Okres wypowiedzenia wynosi 30 ( trzydzieści) dni w przypadku kursów trwających krócej niż pięć miesięcy, 90 (dziewięćdziesiąt) dni w przypadku kursów trwających dłużej niż pięć miesięcy.

• Rezygnacja z kursu musi być dostarczona w formie pisemnej do sekretariatu szkoły. Nieobecność uczestnika kursu nie jest brana szkołą pod uwagę i nie zwalnia studenta od płatności.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem szkoły SVschool.

Więcej informacji: zadzwoń do nas – tel.  733 933 787, lub napisz -contact@svschool.pl

Course Features

  • Duration 2 miesiące
  • Skill level Wszystkie poziomy
  • Language Polski
  • Students 8
  • Assessments Self
Curriculum is empty