Каждый уровень – это 10 вопросов. Пожалуйста, заполните тест до тех пор, пока вопросы не станут слишком сложными. Удачи!

Если Вы никогда раньше не изучали польский, пропустите тест.

Please enter your email:

1. Choose the right answer /Виберіть правильну відповідь / Выберите правильный ответ

Example: Dzień……………….       wieczór / noc / dobry

a. Dobry …………..

 
 
 

b. dziękuję ………….

 
 
 

c.   miło …………

 
 
 

d.  Jak się ……………………….. ?

 
 
 

e.  Na …………..!

 
 
 

f. Proszę …………….

 
 
 

g. Jak jest ………………………….      ?

 
 
 

h. Co ………………..?

 
 
 

i. Wszystko w porządku. A ……………?

 
 
 

2. Write the missing word / Напишіть пропущене слово / Напишите пропущенное слово

Example:  ……..Skąd …….   jesteś?

a. …………………….  mieszkasz? – Mieszkam w Krakowie

j. Nic ………………

 
 
 

b. Skąd jesteś? –  Jestem ____ Anglii.

c. Jak pani ma …… imię? – Anna.

d. ……. ma pan telefon? – Tak, mam telefon.

e. ……… uczysz się polskiego? – Uczę się polskiego, bo moja dziewczyna jest Polką.

f. …….. jest twój samochód? – Duży i dobry.

g.  …..…. jest to okno? – To okno jest duże.

h. Jaki ………… ma papryka? – Czerwony.

i. …….. książka jest nudna, a tamta jest ciekawa.

3.  Fill in the gaps with one of the given words/ Заповніть пробіли одним із заданих слів. / Заполните пробелы одним из заданных слов.

ukraiński, ukraińsku, ukraińskiego, Ukrainy, polski, polskiego, polsku, Polska, Polski, mam

Example: ….Mam… na imię Ania.

a. Mam na imię Agnieszka i jestem z …………… . Mieszkam w Warszawie.

 
 
 
 
 

b. …………… to duży kraj w Europie.

 
 
 
 
 

c.  Mówimy tu po ……………….. .

 
 
 
 
 

d. Moja koleżanka Marina jest z  …………….. .

 
 
 
 
 

e.  Oczywiście ona zna ………………. .

 
 
 
 
 

f. Teraz mieszka w Polsce, więc uczy się ……………… .

 
 
 
 
 

g. Język polski jest trochę trudny, ale podobny do ………………. .

 
 
 
 
 

h. Na przykład Polacy mówią „Dzień dobry”, co po  …………… znaczy „Dobryj deń” (eng. Good afternoon).

 
 
 
 
 

4. Use the right conjunction / Використовуйте правильне сполучник / Используйте правильный союз

albo /bo / i / a / ani (x2) / ale

Przykład: Jego samochód jest niebieski …albo… zielony.

a. Tomasz jest młody, ……………  niewysportowany.

 
 
 
 
 

b. Ten program komputerowy nie jest dobry, …… jest wolny.

 
 
 
 
 

c. Moja siostra jest inteligentna ……. utalentowana.

 
 
 
 
 

d. Ja jestem wysoki energiczny i aktywny, …… ty?

 
 
 
 
 

e. Katarzyna nie jest …… leniwa, ani pracowita.

 
 
 
 
 

5. Choose the right answer /Виберіть правильну відповідь / Выберите правильный ответ

Example: Tomek ma kot / kota / kotem / koty

a. Karol interesuje się ……………

 
 
 
 

b. …..… się interesujesz? – Lubię tańczyć.

 
 
 
 

c. Oni interesują się ……….…

 
 
 
 

d. Kim jesteś ….. zawodu? – Informatykiem

 
 
 
 

e. …….lubisz robić?

 
 
 
 

6. Fill in the sentences with a right grammar form / Завершіть речення заданими словами в правильній граматичній формі / Завершите предложения заданными словами в правильной грамматической форме

Example:  Dzień dobry, poproszę ( woda)……wodę...… gazowaną.

a. Paweł pracuje w biurze architektonicznym.
On jest (architekt) …………….

b. Mój brat pracuje na policji. Mój brat to jest …….…