Półroczne kursy języka polskiego

User Avatar
1,800.00 zł
SEMI-ANNUAL COURSE OF POLISH

PÓŁROCZNE KURSY JĘZYKA POLSKIEGO


Półroczne kursy języka polskiego – kilkumiesięczna, regularna nauka. Idealne, jeśli chcesz połączyć naukę języka polskiego ze studiami lub pracą! Prowadzimy Półroczne kursy języka polskiego na wszystkich poziomach zaawansowania (od początkującego po zaawansowany). Zajęcia 2-4 razy w tygodniu  (rano lub wieczorem).

 • • Kurs prowadzony jest metodą komunikatywną, która główny nacisk kładzie na kształcenie umiejętności mówienia.
 • • Wszystkie lekcje, odbywają się wyłącznie po polsku.
 • • Dbamy o poprawną wymowę, staranność językową  i używanie odpowiednich struktur gramatycznych.
 • • Korzystamy ze sprawdzonych podręczników, dodatkowo uzupełniamy materiały podręcznikowe własnymi, ciekawymi materiałami.

Półroczne kursy języka polskiego

Terminy:

Start date/Дата стартаLevel/Уровень Classes/ЗанятияCity/Город
31.05A1.2Mon, Wed / Пн, Ср
18.40-20.10
Warszawa
7.06A1.1Mon, Wed / Пн, Ср
17.00-18.30 / 18.40-20.10
Warszawa
7.06B2.1Mon, Wed / Пн, Ср
18.40-20.10
Warszawa
8.06A1.1Tue, Thu / Вт, Чт
18.40-20.10
Warszawa
15.06A1.3Tue, Thu / Вт, Чт
18.40-20.10
Warszawa
17.06A2.2Tue, Thu / Вт, Чт
19.00-20.30
Warszawa
21.06A1.1Mon, Wed / Пн, Ср
17.00-18.30
Warszawa
2.08A1.2Mon, Wed / Пн, Ср
18.40-20.10
Warszawa
9.08A1 / A2 / B1Mon, Wed / Пн, Ср
17.00-18.40 / 18.40-20.10
Warszawa
12.08A2.3Tue, Thu / Вт, Чт
19.00-20.30
Warszawa
11.10A1 / A2 / B1Mon, Wed / Пн, Ср
17.00-18.40 / 18.40-20.10
Warszawa/ Wrocław
1.12A1 / A2 / B1Mon, Wed / Пн, Ср
17.00-18.40 / 18.40-20.10
Warszawa/ Wrocław

Czas trwania: 6 miesięcy

Częstotliwość:   2 razy w tygodniu x 90 minut  – zajęcia dydaktyczne, 2 razy w tygodniu x 45 minut  –  dodatkowe zajęcia konwersacyjne

Zajęcia:   Poniedziałek/Środa  lub  Wtorek/Czwartek  9.00 – 10.30 / 17.00 – 18.30 / 18.40 – 20.10

Zajęcia dodatkowe: Piątek 18.00 

Ilość uczniów w grupie:  6-10 osób

W cenie kursu oferujemy:

– określoną liczbę godzin lekcyjnych z wykwalifikowanym i doświadczonym lektorem
– podręcznik, materiały dydaktyczne opracowane przez naszych lektorów
– test końcowy
– Zaświadczenie o uczestnictwie w kursie języka polskiego.

W trakcie kursu studenci opanują 3 podpoziomy znajomości języka polskiego.

Informacje o poziomach i programie można znaleźć tutaj.
Test kwalifikacyjny jest dostępny na naszej stronie internetowej: TEST.

Metody nauczania:

W trakcie kursu szczególny nacisk kładziemy na doskonalenie umiejętności komunikacyjnych. Od pierwszych lekcji uczymy wyłącznie po polsku. Zanurzamy Cię w języku, byś szybko przełamał barierę językową!

Podczas kursu będziemy ćwiczyć ws zystkie sprawności językowe – pisanie, czytanie, słuchanie, zagadnienia gramatyczne.

 PŁATNOŚCI: 

Koszt kursu: 1800 PLN 

Opłata rejestracyjna: 100 PLN

Należność za kurs uiszcza się z góry. Istnieje również możliwość rozłożenia płatności na raty.

a) przedpłatą za cały kurs : wpłata (100% wartości kursu) dokonuje się najpóźniej w ciągu 7 dni od zapisu na kurs.

b) 2 raty:
Pierwszą ratę za kurs (50% wartości kursu) należy wpłacić do 7 dni roboczych po otrzymaniu potwierdzenia zgłoszenia;
drugą część płatności (50% wartości kursu) – w pierwszym dniu kursu.

W przypadku osób, które dołączają do grup podczas roku szkolnego, stosuje się indywidualny system obliczania opłaty za kurs.

Ostateczna rezerwacja miejsca w grupie odbywa się po dokonaniu płatności.

Płatności można dokonać przelewem na konto:
Dane dla płatności bezpośrednich zlecanych w Polsce:
Właściciel rachunku: SVCOM Sp.z o.o.
Nazwa banku: Bank Millennium S.A.
ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa
Nr konta (PLN): 14 1160 2202 0000 0003 4102 2288
Nr konta (EUR): 26 1160 2202 0000 0003 4990 7563
Nr konta (USD): 63 1160 2202 0000 0003 4990 7770

Dane dla płatności zlecanych z zagranicy:
Właściciel rachunku: SVCOM Sp.z o.o.
Nazwa banku: Bank Millennium S.A.
ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa
SWIFT: BIGBPLPW
IBAN (PLN): PL 14 1160 2202 0000 0003 4102 2288
IBAN (EUR): PL 26 1160 2202 0000 0003 4990 7563
IBAN (USD): PL 63 1160 2202 0000 0003 4990 7770

Słuchacz ponosi wszystkie opłaty bankowe.

COVID – 19
Z uwagi na zagrożenie COVID – 19, wszystkie zajęcia odbywają się w małych grupach z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego.
W przypadku zarządzenia władz RP o obligatoryjnym zamknięciu szkół, zajęcia kursu zostaną zrealizowane online w dogodnym dla studentów terminie.

CERTYFIKAT:
Każdy nasz uczeń może na koniec kursu zdać test z języka polskiego (zagadnień, których był uczony na lekcjach) i otrzymać Certyfikat ukończenia kursu.

LEKTORZY:
Wykwalifikowana i doświadczona kadra polonistów gwarantuje najwyższą jakość nauczania. Nasi lektorzy są absolwentami filologii polskiej ze specjalizacją nauczania języka polskiego jako obcego, mają długoletnie doświadczenie w nauczaniu obcokrajowców.

LOKALIZACJA:
Centrum Językowe SVschool znajduje się w ścisłym centrum, w miejscu świetnie skomunikowanym z najważniejszymi punktami miasta.

ZASADY ORGANIZACYJNE

• Dokonanie zapisu na kurs następuje po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego (on-line lub  w sekretariacie Szkoły) i wniesieniu opłaty za kurs.

• Grupy są tworzone z uwzględnieniem doświadczeń językowych, wieku i indywidualnych potrzeb uczestników. Warunkiem określenia stopnia zaawansowania Kursanta jest napisanie testu i odbycie rozmowy kwalifikacyjnej z Lektorem (z wyjątkiem Kursantów zaczynających naukę od podstaw).

• Szkoła zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany Lektorów w czasie trwania kursu z ważnych powodów organizacyjnych.

• Kurs kończy się testem sprawdzającym postępy w nauce języka polskiego z zakresu programu kursu. Pozytywny wynik testu kwalifikuje do uczestnictwa w kursie o wyższym stopniu zaawansowania.

• Osobom, które nie zaliczyły kursu Szkoła nie wystawia certyfikatu ukończenia kursu – na prośbę Kursanta szkoła może wystawić natomiast zaświadczenie o uczestnictwie w kursie.

• Szkoła nie zwraca pieniędzy za nieobecności na zajęciach.

• Student ma prawo do odstąpienia od umowy z zachowaniem terminu wypowiedzenia. Student powinien poinformować o tym fakcie Szkołę. Okres wypowiedzenia wynosi 90 (dziewięćdziesiąt) dni.

• Rezygnacja z kursu musi być dostarczona w formie pisemnej do sekretariatu szkoły. Nieobecność uczestnika kursu nie jest brana szkołą pod uwagę i nie zwalnia studenta od płatności.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem szkoły SVschool.

Więcej informacji: zadzwoń do nas – tel.  733 933 787, lub napisz -contact@svschool.pl

Course Features

 • Lectures 0
 • Quizzes 0
 • Duration 6 miesięcy
 • Skill level Wszystkie poziomy
 • Language polski
 • Students 8
 • Assessments Self
Curriculum is empty
1,800.00 zł