Roczne kursy języka polskiego

5,500.00 zł
View Conditions
Roczne kursy języka polskiego

ROCZNE KURSY JĘZYKA POLSKIEGO


Roczne kursy języka polskiego – kilkumiesięczna, regularna nauka. Idealne, jeśli chcesz połączyć naukę języka polskiego ze studiami lub pracą! Prowadzimy roczne kursy języka polskiego na wszystkich poziomach zaawansowania (od początkującego po zaawansowany). Zajęcia 3-4 razy w tygodniu (rano lub wieczorem).

 • • Kurs prowadzony jest metodą komunikatywną, która główny nacisk kładzie na kształcenie umiejętności mówienia.
 • • Wszystkie lekcje, odbywają się wyłącznie po polsku.
 • • Dbamy o poprawną wymowę, staranność językową  i używanie odpowiednich struktur gramatycznych.
 • • Korzystamy ze sprawdzonych podręczników, dodatkowo uzupełniamy materiały podręcznikowe własnymi, ciekawymi materiałami.

Roczne kursy języka polskiego – to możliwość uzyskania wizy lub zezwolenia na pobyt czasowy/ Kartę pobytu na czas trwania kursu ( 12 miesięcy)

Rekrutacja:

Dates / Даты / Terminy
24.10.19
02.12.19
10.02.20
06.04.20
08.06.20

Dni wolne od zajęć:
19.04.2019 – 05.05.2019 – Wielkanoc i  Weekend majowy
01.11.2019 – 02.11.2019 – Wszystkich Świętych
24.12.2019 – 06.01.2020 – Boże Narodzenie

Czas trwania: 12 miesięcy

Częstotliwość:  3 razy w tygodniu x 90 minut

Zajęcia:  Poniedziałek/Środa  lub Wtorek/ Czwartek    9.00 /  17.00 / 18.40

Konwersacje:   Piątek   18.00 / 18.30

Ilość uczniów w grupie:  6-10 osób

Możliwy poziom tego kursu:   A0 /A1.1 / A1.2 / A2.1 / A2.2 /  B1.1/ B1.2

W cenie kursu oferujemy:
– określoną liczbę godzin lekcyjnych z wykwalifikowanym i doświadczonym lektorem
– podręcznik, materiały dydaktyczne opracowane przez naszych lektorów
– test końcowy
– Zaświadczenie o uczestnictwie w kursie języka polskiego.
– kawa, herbata – zawsze kiedy masz ochotę
– pomoc w uzyskaniu wizy

INFORMACJE WIZOWE

 PŁATNOŚCI: 

Koszt kursu: 5500 PLN
Opłata rejestracyjna: 100 PLN

Metod płatności:
Należność za kurs uiszcza się z góry. Istnieje również możliwość rozłożenia płatności na raty.

a) przedpłata za cały kurs + opłata rejestracyjna (5600 PLN) najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rejestracji na kurs.

b) 2 raty ( 2900 PLN +  2700 PLN ):
pierwsza część płatności zawiera 50% wartości kursu + opłatę rejestracyjną (100 PLN), należy ją wnieść w ciągu 7 dni od zapisu na kurs;
druga część płatności: w połowie kursu.

c) płatność co miesiąc ( 2900 PLN przedpłata +   9 x 300 PLN ).
Pierwsza płatność za kurs + opłata rejestracyjnanajpóźniej w ciągu 7 dni od daty rejestracji na kurs. Kolejne płatności do 5-go dnia każdego miesiąca.

Dla Słuchaczy dołączających do grup w czasie trwania roku szkolnego ma zastosowanie indywidualny system naliczania opłaty za kurs.

Ostateczna rezerwacja miejsca w grupie odbywa się po dokonaniu płatności.

Płatności można dokonać przelewem na konto:
Dane dla płatności bezpośrednich zlecanych w Polsce:
Właściciel rachunku: SVCOM Sp.z o.o.
Nazwa banku: Bank Millennium S.A.
ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa
Nr konta (PLN): 14 1160 2202 0000 0003 4102 2288
Nr konta (EUR): 26 1160 2202 0000 0003 4990 7563
Nr konta (USD): 63 1160 2202 0000 0003 4990 7770

Dane dla płatności zlecanych z zagranicy:
Właściciel rachunku: SVCOM Sp.z o.o.
Nazwa banku: Bank Millennium S.A.
ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa
SWIFT: BIGBPLPW
IBAN (PLN): PL 14 1160 2202 0000 0003 4102 2288
IBAN (EUR): PL 26 1160 2202 0000 0003 4990 7563
IBAN (USD): PL 63 1160 2202 0000 0003 4990 7770

Słuchacz ponosi wszystkie opłaty bankowe.

CERTYFIKAT:
Każdy nasz uczeń może na koniec kursu zdać test z języka polskiego (zagadnień, których był uczony na lekcjach) i otrzymać Certyfikat ukończenia kursu.

LEKTORZY:
Wykwalifikowana i doświadczona kadra polonistów gwarantuje najwyższą jakość nauczania. Nasi lektorzy są absolwentami filologii polskiej ze specjalizacją nauczania języka polskiego jako obcego, mają długoletnie doświadczenie w nauczaniu obcokrajowców.

LOKALIZACJA:
Centrum Językowe SVschool znajduje się w ścisłym centrum, w miejscu świetnie skomunikowanym z najważniejszymi punktami miasta.

ZASADY ORGANIZACYJNE

• Dokonanie zapisu na kurs następuje po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego (on-line lub  w sekretariacie Szkoły) i wniesieniu opłaty za kurs.

• Grupy są tworzone z uwzględnieniem doświadczeń językowych, wieku i indywidualnych potrzeb uczestników. Warunkiem określenia stopnia zaawansowania Kursanta jest napisanie testu i odbycie rozmowy kwalifikacyjnej z Lektorem (z wyjątkiem Kursantów zaczynających naukę od podstaw).

• Szkoła zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany Lektorów w czasie trwania kursu z ważnych powodów organizacyjnych.

• Kurs kończy się testem sprawdzającym postępy w nauce języka polskiego z zakresu programu kursu. Pozytywny wynik testu kwalifikuje do uczestnictwa w kursie o wyższym stopniu zaawansowania.

• Osobom, które nie zaliczyły kursu Szkoła nie wystawia certyfikatu ukończenia kursu – na prośbę Kursanta szkoła może wystawić natomiast zaświadczenie o uczestnictwie w kursie.

• Szkoła nie zwraca pieniędzy za nieobecności na zajęciach.

• Student ma prawo do odstąpienia od umowy z zachowaniem terminu wypowiedzenia. Student powinien poinformować o tym fakcie Szkołę. Okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc.

• Rezygnacja z kursu musi być dostarczona w formie pisemnej do sekretariatu szkoły. Nieobecność uczestnika kursu nie jest brana szkołą pod uwagę i nie zwalnia studenta od płatności.

• W przypadku rezygnacji z kursu do czterech tygodni przed jego rozpoczęciem Kursant otrzymuje zwrot pełnej wpłaconej kwoty.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem szkoły SVschool.

Zarejestruj się!

Więcej informacji: zadzwoń do nas – tel.  733 340 181, lub napisz -info@svschool.pl

 

Course Features

 • Lectures 1
 • Quizzes 0
 • Duration 12 mies.
 • Skill level A0/А1/A2/B1
 • Language Polski
 • Students 8
 • Assessments Self