Intensywne wakacyjne kursy języka polskiego

800.00 zł
View Conditions
Intensywne wakacyjne kursy języka polskiego

INTENSYWNE WAKACYJNE KURSY JĘZYKA POLSKIEGO


Intensywne wakacyjne kursy języka polskiego pozwolą Ci  szybko opanować podstawy języka polskiego, a także pogłębić już zdobytą wiedzę. To idealne rozwiązanie dla osób, które potrzebują języka polskiego do celów zawodowych i prywatnych lub po prostu chcą nauczyć się mówić po polsku. Kursy przeprowadzamy na wszystkich poziomach zaawansowania.

Szybki efekt GWARANTOWANY!

  • • Kurs prowadzony jest metodą komunikatywną, która główny nacisk kładzie na kształcenie umiejętności mówienia.
  • • Wszystkie lekcje, odbywają się wyłącznie po polsku.
  • • Dbamy o poprawną wymowę, staranność językową  i używanie odpowiednich struktur gramatycznych.
  • • Korzystamy ze sprawdzonych podręczników, dodatkowo uzupełniamy materiały podręcznikowe własnymi, ciekawymi materiałami.

Intensywne wakacyjne kursy języka polskiego

Terminy:

Dates/ДатыLevel/УровеньClasses/Занятия
07.09 - 24.09A2Mon - Fri / Пн - Пт 9.00 - 11.15
14.09 - 2.10A1Mon - Fri / Пн - Пт 11.30 - 13.45
14.09 - 2.10B1.2Mon - Fri / Пн - Пт 10.45 - 13.00

Dni wolne od zajęć:
23.12.2019-06.01.2020 – Święta Bożego Narodzenia
10.04-14.04.2020 Wielkanoc
01.05-03.05.2020 Długi Weekend Majowy

Czas trwania:  3 tygodnie / 45 godzin / 15 spotkań

Częstotliwość:   5 razy w tygodniu x 135 min

Zajęcia: Poniedziałek – Piątek  10.00 / 12.30 

Ilość uczniów w grupie:  4-7 osób

W cenie kursu oferujemy:
– określoną liczbę godzin lekcyjnych z wykwalifikowanym i doświadczonym lektorem
– test końcowy
– Zaświadczenie o uczestnictwie w kursie języka polskiego.

 PŁATNOŚCI: 

Koszt kursu: 800 PLN
Opłata rejestracyjna: 100 PLN

Metod płatności:
Należność za kurs uiszcza się z góry. Istnieje również możliwość rozłożenia płatności na raty.

a) przedpłata za cały kurs + opłata rejestracyjna (900 PLN) najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rejestracji na kurs.

b) 2 raty ( 500 PLN +  400 PLN ):
pierwsza część płatności zawiera 50% wartości kursu + opłatę rejestracyjną(100 PLN), należy ją wnieść w ciągu 7 dni od zapisu na kurs;
druga część płatności: w pierwszym dniu kursu.

Dla Słuchaczy dołączających do grup w czasie trwania roku szkolnego ma zastosowanie indywidualny system naliczania opłaty za kurs.

Ostateczna rezerwacja miejsca w grupie odbywa się po dokonaniu płatności.

Płatności można dokonać przelewem na konto:
Dane dla płatności bezpośrednich zlecanych w Polsce:
Właściciel rachunku: SVCOM Sp.z o.o.
Nazwa banku: Bank Millennium S.A.
ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa
Nr konta (PLN): 14 1160 2202 0000 0003 4102 2288
Nr konta (EUR): 26 1160 2202 0000 0003 4990 7563
Nr konta (USD): 63 1160 2202 0000 0003 4990 7770

Dane dla płatności zlecanych z zagranicy:
Właściciel rachunku: SVCOM Sp.z o.o.
Nazwa banku: Bank Millennium S.A.
ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa
SWIFT: BIGBPLPW
IBAN (PLN): PL 14 1160 2202 0000 0003 4102 2288
IBAN (EUR): PL 26 1160 2202 0000 0003 4990 7563
IBAN (USD): PL 63 1160 2202 0000 0003 4990 7770

Słuchacz ponosi wszystkie opłaty bankowe.

CERTYFIKAT:
Każdy nasz uczeń może na koniec kursu zdać test z języka polskiego (zagadnień, których był uczony na lekcjach) i otrzymać Certyfikat ukończenia kursu.

LEKTORZY:
Wykwalifikowana i doświadczona kadra polonistów gwarantuje najwyższą jakość nauczania. Nasi lektorzy są absolwentami filologii polskiej ze specjalizacją nauczania języka polskiego jako obcego, mają długoletnie doświadczenie w nauczaniu obcokrajowców.

LOKALIZACJA:
Centrum Językowe SVschool znajduje się w ścisłym centrum, w miejscu świetnie skomunikowanym z najważniejszymi punktami miasta.

 ZASADY ORGANIZACYJNE

• Dokonanie zapisu na kurs następuje po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego (on-line lub  w sekretariacie Szkoły) i wniesieniu opłaty za kurs.

• Grupy są tworzone z uwzględnieniem doświadczeń językowych, wieku i indywidualnych potrzeb uczestników. Warunkiem określenia stopnia zaawansowania Kursanta jest napisanie testu i odbycie rozmowy kwalifikacyjnej z Lektorem (z wyjątkiem Kursantów zaczynających naukę od podstaw).

• Szkoła zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany Lektorów w czasie trwania kursu z ważnych powodów organizacyjnych.

• Kurs kończy się testem sprawdzającym postępy w nauce języka polskiego z zakresu programu kursu. Pozytywny wynik testu kwalifikuje do uczestnictwa w kursie o wyższym stopniu zaawansowania.

• Osobom, które nie zaliczyły kursu Szkoła nie wystawia certyfikatu ukończenia kursu – na prośbę Kursanta szkoła może wystawić natomiast zaświadczenie o uczestnictwie w kursie.

• Szkoła nie zwraca pieniędzy za nieobecności na zajęciach.

• Student ma prawo do odstąpienia od umowy z zachowaniem terminu wypowiedzenia. Student powinien poinformować o tym fakcie Szkołę. Okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc.

• Rezygnacja z kursu musi być dostarczona w formie pisemnej do sekretariatu szkoły. Nieobecność uczestnika kursu nie jest brana szkołą pod uwagę i nie zwalnia studenta od płatności.

• W przypadku rezygnacji z kursu do czterech tygodni przed jego rozpoczęciem Kursant otrzymuje zwrot pełnej wpłaconej kwoty.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem szkoły SVschool.

Więcej informacji: zadzwoń do nas – tel.  733 340 181, lub napisz – info@svschool.pl

Course Features

  • Duration 5 tyg.
  • Skill level A1 A2 B1 B2
  • Language Polski
  • Students 8
  • Assessments Self
Curriculum is empty