Promocja!
Polski krok po kroku 1

Polski krok po kroku 1

70,00 

Grupa docelowa: dorośli
Język: ogólny
Poziom: A1, A2
Sprawności: rozumienie ze słuchu, pisanie, ćwiczenie słownictwa, mówienie, czytanie, ćwiczenie gramatyki, ćwiczenie wymowy

Polski krok po kroku 1. Podręcznik studenta z nagraniami MP3

Polski krok po kroku 1 jest w chwili obecnej bodaj najbardziej nowoczesną i uniwersalną publikacją na rynku. Pisany tylko po polsku, by od pierwszej lekcji zanurzyć studentów w nowym języku i zmobilizować do jego używania, doskonale sprawdza się tak w grupach międzynarodowych, jak i na zajęciach indywidualnych.
Polski krok po kroku 1 przeznaczony jest do pracy z nauczycielem jak również do samodzielnej nauki, gdyż jest on zintegrowany z platformą e-polish.eu. Przy każdym ćwiczeniu w książce podano numer pozwalający na odnalezienie go w wersji online. Daje to możliwość sprawdzenia odpowiedzi do niego, przetłumaczenia słów i wyrażeń w rozbudowanym słowniku multimedialnym oraz zapoznania się z komentarzem gramatycznym w kilku językach.

Każdy podręcznik ma na okładce, wewnątrz książki wydrukowany kod. Kod ten daje bezterminowy dostęp do:

  • nagrań z podręcznika, które można pobrać na swoje urządzenie;
  • elektronicznej, interaktywnej wersji książki  – e-coursebooka.

Studenci mogą używać podręcznika do samodzielnej nauki, gdyż online udostępnione są: tłumaczenia poleceń, klucz do ćwiczeń oraz multimedialny słownik. Nauczyciel znajdzie w wersji online szereg materiałów uzupełniających (ponad 7000): tekstów, ćwiczeń, nagrań, gier komunikacyjnych, testów, komentarzy i tabel gramatycznych oraz tematyczne zestawienie słownictwa.
Studenci szybko zaczynają mówić i myśleć po polsku


Polski krok po kroku 1 is the most modern publication on the market today.
Students can use the textbook for self-study as translations of instructions, a key to exercises and a multimedia dictionary have been made available online. The teacher will find a number of supplementary materials in the online version (over 7000): texts, exercises, recordings, communication games, tests, comments and grammar tables as well as a thematic summary of vocabulary.
Students quickly start to talk and think in Polish


Polski krok po kroku 1 – это самая современная публикация на рынке на сегодняшний день.
Студенты могут использовать учебное пособие для самостоятельного обучения, так как в интернете доступны: переводы команд, ключ для практики и мультимедийный словарь. Учитель найдет в онлайн-версии ряд дополнительных материалов (более 7000): тексты, упражнения, записи, коммуникационные игры, тесты, комментарии и грамматические таблицы, а также тематическое словарное сопоставление.
Учебник на польском языке, который уже с первого урока позволяет студентам осваивать и использовать новый язык, как в международных группах, так ииндивидуально.
Студенты быстро начинают говорить и думать по-польски

Opinie o nas Google maps

Informacje dodatkowe

Polski krok po kroku 1

Szczegółowe dane o książce
ISBN: 978-83-930731-0-8
Autorzy: Aneta Szymkiewicz, Anna Stelmach, Iwona Stempek, Sylwia Dawidek
Dodatki: bezplatny dostęp do nagrań MP3 oraz platformy e-learningowej
Rok wydania: 2020
Rodzaj oprawy: miękka
Liczba stron: 180
Format: 21,0 x 29,7
Poziom: A1/A2
Tematyka: język polski jako obcy